شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/BND Bid

  • نرخ فعلی:1.5686
  • بالاترین قیمت روز:1.569
  • پایین ترین قیمت روز:1.5605
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5605
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۱:۵۷
  • نرخ روز گذشته:1.5603
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0083

نمودار کندل استیک EUR/BND Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/BND Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5686 ریال22:21:57
1.5679 ریال22:14:56
1.568 ریال22:08:09
1.569 ریال21:56:56
1.5687 ریال21:49:52
1.5684 ریال21:43:05
1.5682 ریال21:36:24
1.5682 ریال21:36:24
1.5681 ریال21:28:55
1.5682 ریال21:22:00
1.5683 ریال21:14:52
1.5677 ریال21:08:06
1.5676 ریال20:57:11
1.5674 ریال20:50:09
1.5665 ریال20:43:00
1.566 ریال20:36:13
1.566 ریال20:36:10
1.5663 ریال20:28:55
1.5656 ریال20:21:57
1.565 ریال20:08:11
1.5655 ریال19:57:09
1.5658 ریال19:49:58
1.5651 ریال19:42:59
1.5652 ریال19:36:11
1.5652 ریال19:36:10
1.5651 ریال19:28:52
1.5652 ریال19:14:57
1.5654 ریال19:07:59
1.565 ریال18:57:14
1.5643 ریال18:49:53
1.5642 ریال18:43:00
1.564 ریال18:36:21
1.564 ریال18:36:19
1.5646 ریال18:28:57
1.5643 ریال18:22:12
1.5637 ریال18:14:54
1.5636 ریال18:08:08
1.563 ریال18:02:00
1.563 ریال18:01:59
1.5632 ریال17:56:58
1.5621 ریال17:49:58
1.562 ریال17:43:13
1.5624 ریال17:36:13
1.5624 ریال17:36:13
1.5625 ریال17:28:57
1.5624 ریال17:22:14
1.5618 ریال17:15:00
1.5614 ریال16:56:56
1.5616 ریال16:49:57
1.5613 ریال16:43:07
1.561 ریال16:36:20
1.561 ریال16:36:18
1.5619 ریال16:29:00
1.5623 ریال16:21:57
1.5622 ریال16:14:51
1.5616 ریال16:08:10
1.5614 ریال16:01:46
1.5614 ریال16:01:44
1.5617 ریال15:57:12
1.5621 ریال15:49:56
1.5615 ریال15:42:57
1.5621 ریال15:36:00
1.5621 ریال15:35:58
1.5623 ریال15:28:57
1.5624 ریال15:21:55
1.5619 ریال15:07:58
1.5617 ریال14:57:00
1.5618 ریال14:49:54
1.5626 ریال14:43:14
1.5625 ریال14:36:18
1.5625 ریال14:36:15
1.5627 ریال14:28:59
1.5626 ریال14:21:57
1.5621 ریال14:14:46
1.5622 ریال14:08:09
1.5619 ریال14:01:33
1.5619 ریال14:01:33
1.5622 ریال13:56:59
1.561 ریال13:42:58
1.5612 ریال13:35:49
1.5612 ریال13:35:49
1.5615 ریال13:21:58
1.5616 ریال13:14:45
1.5613 ریال13:07:58
1.5617 ریال13:01:25
1.5617 ریال13:01:25
1.5626 ریال12:56:53
1.5623 ریال12:49:44
1.5621 ریال12:42:46
1.5619 ریال12:35:57
1.5619 ریال12:35:57
1.5621 ریال12:28:50
1.5625 ریال12:21:48
1.5627 ریال12:14:42
1.5622 ریال12:07:45
1.563 ریال11:56:44
1.5625 ریال11:49:42
1.5634 ریال11:42:56
1.5635 ریال11:35:53
1.5635 ریال11:35:53
1.565 ریال11:28:22
1.5645 ریال11:21:20
1.5639 ریال11:14:17
1.5646 ریال11:07:22
1.5648 ریال11:00:35
1.5648 ریال11:00:35
1.5644 ریال10:56:19
1.564 ریال10:49:17
1.5643 ریال10:35:20
1.5643 ریال10:35:19
1.5644 ریال10:28:19
1.5645 ریال10:21:19
1.5642 ریال10:14:17
1.5637 ریال10:07:18
1.5638 ریال9:56:19
1.5643 ریال9:49:16
1.5645 ریال9:42:18
1.5639 ریال9:35:18
1.5639 ریال9:35:17
1.5643 ریال9:14:17
1.5644 ریال9:07:20
1.5643 ریال9:00:31
1.5643 ریال9:00:31
1.564 ریال8:49:16
1.5636 ریال8:42:18
1.5632 ریال8:35:20
1.5632 ریال8:35:20
1.5637 ریال8:28:18
1.5638 ریال8:21:19
1.5633 ریال8:14:18
1.5634 ریال8:07:20
1.5629 ریال7:56:18
1.5628 ریال7:49:17
1.563 ریال7:42:20
1.5627 ریال7:35:19
1.5627 ریال7:35:18
1.5626 ریال7:28:18
1.5628 ریال7:21:20
1.5631 ریال7:14:18
1.5632 ریال7:07:19
1.5626 ریال7:00:41
1.5626 ریال7:00:41
1.5633 ریال6:49:17
1.563 ریال6:42:20
1.5627 ریال6:28:20
1.5628 ریال6:21:23
1.5626 ریال6:14:19
1.5629 ریال6:07:21
1.563 ریال6:00:44
1.563 ریال6:00:43
1.5632 ریال5:49:17
1.5638 ریال5:42:20
1.5626 ریال5:35:20
1.5626 ریال5:35:20
1.5624 ریال5:28:17
1.5622 ریال5:21:18
1.5625 ریال5:14:18
1.5626 ریال5:07:18
1.5624 ریال4:56:14
1.5621 ریال4:49:15
1.5628 ریال4:42:17
1.5634 ریال4:35:17
1.5634 ریال4:35:16
1.5632 ریال4:28:16
1.5634 ریال4:21:16
1.5629 ریال4:07:16
1.5626 ریال4:00:31
1.5626 ریال4:00:30
1.5629 ریال3:56:17
1.5626 ریال3:49:14
1.5627 ریال3:42:17
1.563 ریال3:35:17
1.563 ریال3:35:17
1.5623 ریال3:28:15
1.5625 ریال3:21:16
1.5631 ریال3:14:15
1.5628 ریال3:07:16
1.5629 ریال2:56:16
1.563 ریال2:49:14
1.5629 ریال2:42:18
1.563 ریال2:35:18
1.563 ریال2:35:17
1.5627 ریال2:28:16
1.5631 ریال2:21:17
1.5632 ریال2:14:15
1.5629 ریال2:07:17
1.5624 ریال2:00:32
1.5624 ریال2:00:32
1.5616 ریال1:56:17
1.5625 ریال1:49:15
1.5621 ریال1:42:17
1.5626 ریال1:35:17
1.5626 ریال1:35:16
1.5624 ریال1:28:16
1.5621 ریال1:21:16
1.5619 ریال1:14:15
1.5616 ریال1:07:17
1.5612 ریال0:56:17
1.5614 ریال0:49:15
1.5612 ریال0:42:17
1.5614 ریال0:35:16
1.5614 ریال0:35:16
1.5613 ریال0:28:17
1.5617 ریال0:21:19
1.561 ریال0:14:16
1.5605 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی