شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/BIF Bid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,078 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,062 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 45.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,065 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.08 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,066 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41.08 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.99%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی