شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / دینار بحرین

  • نرخ فعلی:0.4274
  • بالاترین قیمت روز:0.4303
  • پایین ترین قیمت روز:0.425
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4287
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.4288
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک یورو / دینار بحرین در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دینار بحرین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4274 ریال20:14:18
0.4276 ریال20:07:21
0.4278 ریال20:00:41
0.4278 ریال20:00:40
0.4276 ریال19:56:20
0.4277 ریال19:49:18
0.4278 ریال19:42:22
0.4279 ریال19:35:20
0.4279 ریال19:35:20
0.4276 ریال19:28:19
0.4271 ریال19:07:21
0.4273 ریال18:56:19
0.427 ریال18:49:18
0.4269 ریال18:42:19
0.4273 ریال18:35:22
0.4273 ریال18:35:21
0.4274 ریال18:28:19
0.4277 ریال18:14:18
0.428 ریال18:07:22
0.4276 ریال18:00:44
0.4276 ریال18:00:44
0.425 ریال17:56:11
0.4273 ریال17:49:17
0.427 ریال17:42:19
0.4276 ریال17:35:21
0.4276 ریال17:35:20
0.4273 ریال17:28:18
0.425 ریال17:21:18
0.4273 ریال17:14:18
0.4285 ریال17:00:40
0.4285 ریال17:00:39
0.4284 ریال16:56:18
0.4285 ریال16:49:17
0.4286 ریال16:42:21
0.4285 ریال16:35:19
0.4285 ریال16:35:19
0.4284 ریال16:28:19
0.4283 ریال16:14:17
0.4286 ریال16:07:19
0.4285 ریال16:00:40
0.4285 ریال16:00:40
0.4286 ریال15:56:19
0.4285 ریال15:49:18
0.4283 ریال15:35:19
0.4283 ریال15:35:18
0.4282 ریال15:21:19
0.428 ریال15:14:17
0.4279 ریال15:07:18
0.428 ریال15:00:33
0.428 ریال15:00:32
0.4281 ریال14:56:19
0.428 ریال14:49:17
0.4285 ریال14:28:19
0.4284 ریال14:21:18
0.4282 ریال14:14:16
0.428 ریال14:07:19
0.4282 ریال14:00:43
0.4282 ریال14:00:41
0.4285 ریال13:49:16
0.4283 ریال13:35:18
0.4283 ریال13:35:18
0.4287 ریال13:28:19
0.4289 ریال13:21:18
0.429 ریال13:07:18
0.4291 ریال12:56:18
0.4292 ریال12:49:16
0.4291 ریال12:42:17
0.4292 ریال12:35:17
0.4292 ریال12:35:17
0.4291 ریال12:28:18
0.4295 ریال12:21:18
0.4296 ریال12:14:17
0.4293 ریال12:07:21
0.4287 ریال12:00:39
0.4287 ریال12:00:38
0.4295 ریال11:56:18
0.4299 ریال11:21:17
0.4303 ریال11:14:16
0.4293 ریال11:07:17
0.4297 ریال11:00:29
0.4297 ریال11:00:28
0.4298 ریال10:56:17
0.4299 ریال10:49:16
0.43 ریال10:42:19
0.4299 ریال10:35:18
0.4299 ریال10:35:17
0.4297 ریال10:28:18
0.429 ریال10:07:18
0.4289 ریال10:00:34
0.4289 ریال10:00:34
0.429 ریال9:56:16
0.4289 ریال9:49:16
0.429 ریال9:42:17
0.4291 ریال9:14:16
0.4288 ریال9:02:10
0.4288 ریال9:02:10
0.4287 ریال8:56:19
0.4286 ریال8:49:17
0.4287 ریال8:35:19
0.4287 ریال8:35:18
0.4286 ریال8:14:17
0.4284 ریال8:07:19
0.4285 ریال7:56:18
0.4284 ریال7:49:16
0.4285 ریال7:42:17
0.4283 ریال7:21:17
0.4282 ریال7:14:16
0.4283 ریال7:00:34
0.4283 ریال7:00:33
0.4282 ریال6:49:17
0.4283 ریال6:14:19
0.4284 ریال5:56:18
0.4285 ریال5:49:17
0.4286 ریال5:35:20
0.4286 ریال5:35:18
0.4287 ریال5:14:16
0.4288 ریال4:56:17
0.4287 ریال4:49:16
0.4286 ریال4:42:17
0.4287 ریال4:35:18
0.4287 ریال4:35:17
0.4286 ریال4:28:17
0.4287 ریال4:14:16
0.4288 ریال3:56:17
0.4287 ریال3:42:18
0.4286 ریال3:28:17
0.4277 ریال3:21:15
0.4288 ریال3:07:16
0.4287 ریال3:00:33
0.4287 ریال3:00:33
0.4286 ریال2:49:16
0.428 ریال2:42:17
0.4286 ریال2:28:18
0.4285 ریال2:21:15
0.4287 ریال2:14:16
0.4285 ریال2:07:18
0.4286 ریال2:00:41
0.4286 ریال2:00:41
0.4285 ریال1:49:16
0.4286 ریال1:42:19
0.4285 ریال1:28:18
0.4284 ریال1:21:17
0.4283 ریال0:56:16
0.4282 ریال0:49:15
0.4283 ریال0:42:18
0.4285 ریال0:28:16
0.4286 ریال0:21:18
0.4285 ریال0:14:17
0.4287 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی