شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / پزوی آرژانتین تقاضا

  • نرخ فعلی:74.8464
  • بالاترین قیمت روز:74.9009
  • پایین ترین قیمت روز:74.2753
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.4%
  • نرخ بازگشایی بازار:74.3162
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۱:۴۶
  • نرخ روز گذشته:74.3094
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.537

نمودار کندل استیک یورو / پزوی آرژانتین تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / پزوی آرژانتین تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
74.8464 ریال17:01:46
74.8464 ریال17:01:46
74.86 ریال16:56:56
74.9009 ریال16:42:59
74.8515 ریال16:35:59
74.8515 ریال16:35:58
74.7833 ریال16:29:01
74.7696 ریال16:21:58
74.715 ریال16:14:58
74.7219 ریال16:08:06
74.727 ریال15:57:01
74.7185 ریال15:49:53
74.7116 ریال15:42:56
74.6912 ریال15:36:01
74.6912 ریال15:36:01
74.7116 ریال15:28:57
74.698 ریال15:21:58
74.6912 ریال15:14:49
74.7048 ریال15:08:00
74.7116 ریال15:01:29
74.7116 ریال15:01:29
74.7526 ریال14:56:59
74.7321 ریال14:49:49
74.7457 ریال14:43:00
74.7321 ریال14:35:57
74.7321 ریال14:35:57
74.7526 ریال14:28:49
74.7662 ریال14:21:55
74.773 ریال14:14:49
74.7457 ریال14:07:57
74.8207 ریال13:56:52
74.8003 ریال13:49:49
74.7526 ریال13:42:52
74.7116 ریال13:35:55
74.7116 ریال13:35:53
74.6776 ریال13:28:45
74.6571 ریال13:21:50
74.6367 ریال13:14:45
74.5957 ریال13:01:25
74.5957 ریال13:01:25
74.6026 ریال12:56:46
74.6094 ریال12:49:47
74.5821 ریال12:42:46
74.5753 ریال12:35:52
74.5753 ریال12:35:50
74.5821 ریال12:28:49
74.5957 ریال12:21:46
74.5753 ریال12:14:47
74.5685 ریال12:07:49
74.5548 ریال12:02:05
74.5548 ریال12:02:03
74.548 ریال11:56:47
74.4457 ریال11:49:38
74.4389 ریال11:42:49
74.4867 ریال11:35:47
74.4867 ریال11:35:47
74.473 ریال11:28:23
74.4935 ریال11:21:22
74.5071 ریال11:14:18
74.5003 ریال11:07:22
74.5276 ریال10:56:19
74.5071 ریال10:49:18
74.5207 ریال10:42:19
74.4457 ریال10:35:19
74.4457 ریال10:35:19
74.4526 ریال10:28:19
74.4457 ریال10:14:17
74.4526 ریال10:07:18
74.4457 ریال9:56:17
74.4594 ریال9:49:16
74.4457 ریال9:42:18
74.473 ریال9:28:18
74.4662 ریال9:21:18
74.4594 ریال9:14:17
74.4526 ریال9:07:17
74.4389 ریال8:56:15
74.4526 ریال8:49:15
74.4594 ریال8:35:16
74.4594 ریال8:35:16
74.4389 ریال8:28:14
74.4457 ریال8:21:17
74.4526 ریال8:14:15
74.4117 ریال8:07:15
74.4048 ریال7:56:15
74.4117 ریال7:42:17
74.4048 ریال7:35:16
74.4048 ریال7:35:15
74.398 ریال7:14:16
74.3912 ریال6:56:16
74.4117 ریال6:42:16
74.4185 ریال6:35:17
74.4185 ریال6:35:17
74.4048 ریال6:28:16
74.4117 ریال6:21:17
74.3776 ریال6:14:15
74.4117 ریال6:07:16
74.4048 ریال6:00:39
74.4048 ریال6:00:37
74.398 ریال5:56:16
74.4253 ریال5:49:15
74.398 ریال5:42:17
74.3844 ریال5:35:17
74.3844 ریال5:35:16
74.3912 ریال5:28:16
74.3707 ریال5:21:16
74.323 ریال5:14:16
74.3094 ریال5:07:16
74.323 ریال5:00:23
74.323 ریال5:00:22
74.3435 ریال4:56:15
74.3298 ریال4:49:15
74.323 ریال4:42:15
74.3298 ریال4:35:15
74.3298 ریال4:35:15
74.3367 ریال4:28:14
74.323 ریال4:21:15
74.3026 ریال4:14:14
74.3094 ریال4:07:16
74.3026 ریال3:49:13
74.2889 ریال3:35:15
74.2889 ریال3:35:15
74.2821 ریال3:28:14
74.2889 ریال3:21:15
74.2753 ریال3:07:15
74.2889 ریال3:00:22
74.2889 ریال3:00:22
74.2753 ریال2:56:15
74.2889 ریال2:49:14
74.2958 ریال2:42:15
74.3026 ریال2:28:14
74.2889 ریال2:21:15
74.3026 ریال2:14:12
74.2958 ریال2:07:16
74.2889 ریال1:56:15
74.2958 ریال1:49:15
74.3094 ریال1:42:16
74.3026 ریال1:35:15
74.3026 ریال1:35:15
74.2958 ریال1:21:15
74.3026 ریال1:07:14
74.3162 ریال1:00:24
74.3162 ریال1:00:23
74.2958 ریال0:56:14
74.3026 ریال0:42:16
74.3094 ریال0:35:14
74.3094 ریال0:35:13
74.3162 ریال0:14:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی