شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو /

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 590 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 570 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 553 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 539 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 56.26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.44%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی