شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / آنتیل گیلدر هلندتقاضا

  • نرخ فعلی:1.9973
  • بالاترین قیمت روز:1.9982
  • پایین ترین قیمت روز:1.958
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.9835
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۳:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1.9838
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0135

نمودار کندل استیک یورو / آنتیل گیلدر هلندتقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / آنتیل گیلدر هلندتقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.9973 ریال17:43:15
1.997 ریال17:36:10
1.997 ریال17:36:08
1.9973 ریال17:29:10
1.9962 ریال17:22:00
1.9954 ریال17:14:53
1.9965 ریال17:08:19
1.997 ریال17:01:46
1.997 ریال17:01:46
1.9971 ریال16:56:56
1.9978 ریال16:49:55
1.9982 ریال16:42:59
1.9965 ریال16:35:59
1.9965 ریال16:35:58
1.9951 ریال16:29:01
1.9948 ریال16:21:58
1.9936 ریال16:14:58
1.9938 ریال16:08:06
1.9942 ریال15:57:01
1.9697 ریال15:49:53
1.9695 ریال15:42:56
1.9688 ریال15:36:01
1.9688 ریال15:36:01
1.9693 ریال15:28:57
1.9695 ریال15:21:58
1.9693 ریال15:14:49
1.9695 ریال15:01:29
1.9695 ریال15:01:29
1.9708 ریال14:56:59
1.9701 ریال14:49:49
1.9704 ریال14:43:00
1.9702 ریال14:35:57
1.9702 ریال14:35:57
1.971 ریال14:28:49
1.9713 ریال14:14:49
1.9706 ریال14:07:57
1.9722 ریال13:56:52
1.972 ریال13:49:49
1.9708 ریال13:42:52
1.9698 ریال13:35:55
1.9698 ریال13:35:53
1.9688 ریال13:28:45
1.9684 ریال13:21:50
1.9674 ریال13:14:45
1.9666 ریال13:01:25
1.9666 ریال13:01:25
1.9668 ریال12:56:46
1.967 ریال12:49:47
1.9663 ریال12:42:46
1.9656 ریال12:35:52
1.9656 ریال12:35:50
1.9665 ریال12:28:49
1.9662 ریال12:21:46
1.9661 ریال12:14:47
1.9659 ریال12:07:49
1.9653 ریال12:02:05
1.9653 ریال12:02:03
1.9654 ریال11:56:47
1.9625 ریال11:42:49
1.9638 ریال11:35:47
1.9638 ریال11:35:47
1.9634 ریال11:28:23
1.9639 ریال11:07:22
1.9648 ریال10:56:19
1.9645 ریال10:49:17
1.9647 ریال10:42:19
1.9626 ریال10:35:19
1.9626 ریال10:35:19
1.9624 ریال10:28:19
1.9627 ریال10:21:18
1.9624 ریال10:14:17
1.9627 ریال10:07:18
1.9624 ریال10:00:30
1.9624 ریال10:00:30
1.9627 ریال9:42:18
1.963 ریال9:35:16
1.963 ریال9:35:16
1.9634 ریال9:28:18
1.9632 ریال9:14:17
1.9627 ریال9:07:17
1.9624 ریال8:56:15
1.9627 ریال8:49:15
1.9629 ریال8:43:09
1.963 ریال8:35:16
1.963 ریال8:35:16
1.9625 ریال8:21:17
1.9627 ریال8:14:15
1.9617 ریال8:07:15
1.9616 ریال7:49:14
1.9618 ریال7:42:17
1.9614 ریال7:28:17
1.9611 ریال7:07:17
1.9613 ریال6:56:16
1.9617 ریال6:49:15
1.9616 ریال6:42:16
1.9618 ریال6:35:17
1.9618 ریال6:35:17
1.9614 ریال6:28:16
1.9616 ریال6:21:17
1.9609 ریال6:14:15
1.9613 ریال6:07:16
1.9614 ریال6:00:38
1.9614 ریال6:00:37
1.9611 ریال5:56:16
1.9618 ریال5:49:15
1.9614 ریال5:42:17
1.9607 ریال5:35:17
1.9607 ریال5:35:16
1.9609 ریال5:28:16
1.9605 ریال5:21:16
1.9594 ریال5:14:16
1.9591 ریال5:07:16
1.9594 ریال5:00:23
1.9594 ریال5:00:22
1.96 ریال4:56:15
1.9598 ریال4:49:15
1.9596 ریال4:42:15
1.9595 ریال4:35:15
1.9595 ریال4:35:15
1.9593 ریال4:28:14
1.959 ریال4:21:15
1.9593 ریال4:14:14
1.9589 ریال4:07:16
1.9591 ریال3:56:15
1.9585 ریال3:49:13
1.9586 ریال3:42:15
1.9584 ریال3:35:15
1.9584 ریال3:35:15
1.9583 ریال3:28:14
1.9582 ریال3:21:15
1.9581 ریال3:14:14
1.958 ریال3:07:15
1.9582 ریال2:56:15
1.958 ریال2:49:14
1.9583 ریال2:42:15
1.9587 ریال2:28:14
1.9585 ریال2:21:15
1.9589 ریال2:14:12
1.9584 ریال1:56:15
1.9587 ریال1:42:16
1.9832 ریال1:35:15
1.9832 ریال1:35:15
1.983 ریال1:28:14
1.9834 ریال1:21:15
1.9833 ریال1:14:14
1.9829 ریال1:07:14
1.9831 ریال1:00:24
1.9831 ریال1:00:23
1.9832 ریال0:56:14
1.9833 ریال0:49:13
1.9834 ریال0:35:14
1.9834 ریال0:35:13
1.9835 ریال0:21:14
1.9834 ریال0:14:13
1.9835 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی