شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ETFS Short GBP Long USD

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,628 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,052 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 576 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,648 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 980 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,579 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,049 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.91%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی