شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ETFS GBP Daily Hedged Industrial Metals

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 511 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 33.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 548 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 70.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 575 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 97.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.36%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی