شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ETFS Commodity Securities Brent Crude

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.74%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی