شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ETFS Battery Value Chain GO UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 585 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 668 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 96 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 659 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.21%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی