شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:1.817
  • بالاترین قیمت روز:2.997
  • پایین ترین قیمت روز:1.722
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.28
  • درصد بیشترین نوسان روز:64.94%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.816
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۵:۱۶
  • نرخ روز گذشته:1.817
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.817 ریال22:45:16
1.821 ریال22:43:16
1.817 ریال22:39:15
1.822 ریال22:34:16
1.819 ریال22:31:16
1.827 ریال22:25:16
1.821 ریال22:23:16
1.82 ریال22:18:16
1.827 ریال22:16:16
1.821 ریال22:14:14
1.822 ریال22:10:17
1.821 ریال22:07:15
1.82 ریال22:05:17
1.814 ریال21:52:14
1.811 ریال21:49:15
1.813 ریال21:45:15
1.812 ریال21:33:16
1.811 ریال21:31:16
1.812 ریال21:29:14
1.809 ریال21:24:13
1.811 ریال21:19:14
1.805 ریال21:13:15
1.808 ریال21:09:12
1.805 ریال21:01:15
1.809 ریال20:58:15
1.805 ریال20:54:14
1.806 ریال20:49:14
1.807 ریال20:45:15
1.806 ریال20:43:15
1.807 ریال20:39:15
1.805 ریال20:37:15
1.807 ریال20:35:16
1.805 ریال20:31:15
1.803 ریال20:25:14
1.805 ریال20:23:13
1.799 ریال20:19:13
1.803 ریال20:15:13
1.819 ریال20:13:14
1.799 ریال20:10:16
1.81 ریال20:04:16
1.822 ریال20:01:18
1.834 ریال19:49:13
1.829 ریال19:45:13
1.825 ریال19:43:14
1.834 ریال19:39:12
1.82 ریال19:34:15
1.829 ریال19:29:13
1.831 ریال19:25:14
1.846 ریال19:23:15
1.831 ریال19:18:16
1.846 ریال19:15:13
1.831 ریال19:10:16
1.832 ریال19:04:14
1.827 ریال19:01:15
1.832 ریال18:58:14
1.825 ریال18:52:14
1.826 ریال18:49:12
1.825 ریال18:45:12
1.826 ریال18:43:14
1.819 ریال18:31:16
1.824 ریال18:15:15
1.826 ریال18:14:13
1.824 ریال18:07:18
1.826 ریال18:00:25
1.815 ریال17:54:13
1.814 ریال17:49:12
1.815 ریال17:45:12
1.814 ریال17:39:14
1.819 ریال17:37:12
1.816 ریال17:30:16
1.819 ریال17:28:13
1.824 ریال17:25:13
1.816 ریال17:18:13
1.821 ریال17:15:13
1.824 ریال17:14:13
1.818 ریال17:08:13
1.821 ریال17:04:14
1.82 ریال17:00:23
1.818 ریال16:54:11
1.834 ریال16:52:12
1.828 ریال16:49:10
1.834 ریال16:43:12
1.831 ریال16:39:10
1.828 ریال16:34:14
1.833 ریال16:30:13
1.834 ریال16:29:11
1.833 ریال16:25:11
1.834 ریال16:19:10
1.833 ریال16:14:12
1.829 ریال16:10:12
1.831 ریال16:01:13
1.829 ریال15:58:09
1.831 ریال15:54:11
1.832 ریال15:43:12
1.835 ریال15:37:11
1.832 ریال15:31:13
1.827 ریال15:28:09
1.829 ریال15:15:11
1.827 ریال15:14:10
1.829 ریال15:10:12
1.826 ریال15:07:11
1.823 ریال14:52:10
1.825 ریال14:49:11
1.826 ریال14:43:11
1.825 ریال14:39:11
1.826 ریال14:35:11
1.824 ریال14:29:10
1.826 ریال14:23:10
1.824 ریال14:19:10
1.826 ریال14:15:11
1.827 ریال14:08:11
1.829 ریال14:04:14
1.826 ریال13:58:11
1.828 ریال13:54:11
1.829 ریال13:52:11
1.825 ریال13:45:11
1.824 ریال13:39:10
1.825 ریال13:34:09
1.824 ریال13:30:13
1.825 ریال13:28:10
1.823 ریال13:14:09
1.822 ریال13:10:10
1.823 ریال13:08:09
1.82 ریال13:00:14
1.822 ریال12:58:09
1.82 ریال12:54:09
1.821 ریال12:52:09
1.82 ریال12:49:09
1.824 ریال12:45:10
1.823 ریال12:39:09
1.824 ریال12:37:10
1.823 ریال12:29:09
1.82 ریال12:26:10
1.822 ریال12:23:09
1.82 ریال12:19:08
1.822 ریال12:10:10
1.82 ریال12:08:10
1.822 ریال12:04:09
1.82 ریال11:49:09
1.818 ریال11:45:09
1.819 ریال11:43:09
1.818 ریال11:39:09
1.817 ریال11:37:09
1.818 ریال11:28:09
1.817 ریال11:25:08
1.818 ریال11:07:08
1.817 ریال11:04:08
1.818 ریال11:00:11
1.822 ریال10:58:07
1.824 ریال10:54:08
1.822 ریال10:45:08
1.823 ریال10:37:08
1.822 ریال10:30:11
1.823 ریال10:29:06
1.822 ریال10:25:07
1.824 ریال10:23:08
1.822 ریال10:19:08
1.821 ریال10:16:08
1.823 ریال10:14:07
1.824 ریال10:10:08
1.823 ریال10:08:08
1.821 ریال10:04:07
1.823 ریال10:01:09
1.821 ریال9:58:07
1.82 ریال9:43:07
1.819 ریال9:23:07
1.821 ریال9:14:07
1.818 ریال9:10:08
1.821 ریال9:04:07
1.817 ریال8:58:07
1.816 ریال8:54:06
1.814 ریال8:52:07
1.816 ریال8:49:05
1.817 ریال8:45:06
1.816 ریال8:39:06
1.812 ریال8:37:07
1.813 ریال8:31:07
1.811 ریال8:23:07
1.813 ریال8:19:06
1.814 ریال8:08:06
1.813 ریال8:04:07
2.566 ریال8:00:11
1.814 ریال7:58:07
2.566 ریال7:34:06
1.812 ریال7:28:06
2.566 ریال7:18:07
1.812 ریال7:16:06
1.722 ریال4:54:05
2.566 ریال3:28:06
2.997 ریال3:25:05
2.585 ریال3:19:05
2.997 ریال3:07:06
1.722 ریال3:04:05
2.997 ریال3:00:08
1.722 ریال2:58:04
1.821 ریال2:54:05
1.722 ریال2:52:06
1.821 ریال2:48:05
1.722 ریال2:45:05
1.821 ریال2:42:06
1.81 ریال2:39:05
1.821 ریال2:34:05
1.81 ریال2:04:05
1.808 ریال1:54:05
1.81 ریال1:52:05
1.805 ریال1:49:05
1.81 ریال1:45:05
1.808 ریال1:43:05
1.805 ریال1:39:05
1.808 ریال1:37:05
1.805 ریال1:23:05
1.807 ریال1:15:05
1.805 ریال1:14:05
1.804 ریال1:10:06
1.807 ریال1:04:05
1.804 ریال1:00:09
1.807 ریال0:45:05
1.813 ریال0:43:04
1.809 ریال0:37:04
1.811 ریال0:34:05
1.81 ریال0:31:05
1.813 ریال0:28:04
1.809 ریال0:25:04
1.81 ریال0:23:05
1.812 ریال0:15:04
1.81 ریال0:14:04
1.811 ریال0:10:05
1.812 ریال0:07:06
1.816 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی