شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:1.998
  • بالاترین قیمت روز:2.005
  • پایین ترین قیمت روز:1.995
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.001
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۹:۳۲
  • نرخ روز گذشته:2.002
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.004

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.998 ریال1:29:32
1.997 ریال1:28:52
1.998 ریال1:28:20
1.999 ریال1:27:48
1.998 ریال1:27:40
1.999 ریال1:26:33
1.998 ریال1:26:21
1.997 ریال1:25:39
1.996 ریال1:25:11
1.995 ریال1:25:07
1.996 ریال1:24:12
1.997 ریال1:24:09
1.996 ریال1:24:04
1.997 ریال1:23:48
1.996 ریال1:23:23
1.997 ریال1:22:48
1.996 ریال1:21:32
1.995 ریال1:21:18
1.996 ریال1:20:13
1.995 ریال1:20:05
1.998 ریال1:19:11
1.997 ریال1:19:09
1.998 ریال1:19:04
1.997 ریال1:18:45
1.998 ریال1:18:13
1.997 ریال1:17:44
1.998 ریال1:17:28
1.997 ریال1:17:04
1.998 ریال1:15:27
1.997 ریال1:15:05
1.998 ریال1:13:31
1.999 ریال1:13:04
1.998 ریال1:12:38
1.999 ریال1:12:22
1.998 ریال1:12:07
1.999 ریال1:11:33
1.998 ریال1:11:25
1.999 ریال1:11:16
1.998 ریال1:11:09
1.999 ریال1:09:15
1.998 ریال1:09:11
1.999 ریال1:09:04
1.998 ریال1:08:44
1.999 ریال1:07:47
1.998 ریال1:00:21
1.999 ریال1:00:13
1.998 ریال1:00:10
1.999 ریال1:00:06
2.001 ریال0:57:06
2.002 ریال0:49:04
2.003 ریال0:48:15
2.002 ریال0:47:48
2.003 ریال0:44:51
2.005 ریال0:44:21
2.003 ریال0:42:47
2.002 ریال0:42:39
2.003 ریال0:42:37
2.002 ریال0:39:26
2.001 ریال0:39:11
2.002 ریال0:30:25
2.001 ریال0:28:32
2 ریال0:28:28
1.999 ریال0:28:04
2.001 ریال0:27:39
2 ریال0:27:34
2.001 ریال0:27:30
1.999 ریال0:27:14
1.998 ریال0:27:03
1.999 ریال0:26:50
1.998 ریال0:26:43
1.999 ریال0:26:04
1.998 ریال0:25:35
1.999 ریال0:25:11
1.998 ریال0:23:44
1.999 ریال0:23:24
2.001 ریال0:23:20
2 ریال0:23:18
1.999 ریال0:22:11
2.001 ریال0:22:04
1.999 ریال0:21:46
2.001 ریال0:21:34
2 ریال0:21:30
2.001 ریال0:21:26
1.999 ریال0:21:15
1.998 ریال0:19:11
1.997 ریال0:18:17
1.998 ریال0:17:08
1.997 ریال0:16:55
1.998 ریال0:16:16
1.999 ریال0:16:08
2.001 ریال0:13:41
2 ریال0:13:35
1.999 ریال0:13:25
2.001 ریال0:12:44
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات