شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / نفت کوره

  • نرخ فعلی:1.0358
  • بالاترین قیمت روز:1.2364
  • پایین ترین قیمت روز:1.0107
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.21
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.7%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0246
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1.0254
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0104

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت کوره در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت کوره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0358 ریال13:06:13
1.0308 ریال12:57:13
1.0297 ریال12:54:11
1.0225 ریال12:51:14
1.0302 ریال12:48:12
1.0225 ریال12:45:14
1.0297 ریال12:39:12
1.0225 ریال12:33:11
1.0286 ریال12:30:17
1.0287 ریال12:27:11
1.0297 ریال12:24:10
1.0286 ریال12:12:11
1.2364 ریال5:45:08
1.2085 ریال5:42:07
1.2364 ریال5:39:06
1.2085 ریال5:06:06
1.1899 ریال5:03:05
1.2085 ریال4:54:05
1.1899 ریال4:48:05
1.2085 ریال4:45:05
1.1899 ریال4:21:06
1.2223 ریال4:18:05
1.1899 ریال4:15:05
1.2223 ریال2:54:04
1.0107 ریال2:09:04
1.0352 ریال2:06:04
1.0107 ریال2:03:04
1.0352 ریال2:00:07
1.0366 ریال1:57:04
1.0365 ریال1:54:04
1.0352 ریال1:51:04
1.0366 ریال1:48:04
1.0352 ریال1:45:04
1.0334 ریال1:42:04
1.0365 ریال1:39:03
1.034 ریال1:30:06
1.0293 ریال1:27:04
1.034 ریال1:24:04
1.0293 ریال1:21:05
1.0267 ریال1:18:04
1.0293 ریال1:15:04
1.0307 ریال1:12:04
1.0267 ریال1:06:04
1.0307 ریال0:57:04
1.0293 ریال0:54:04
1.0295 ریال0:51:04
1.0293 ریال0:45:04
1.0295 ریال0:42:04
1.0336 ریال0:39:03
1.0348 ریال0:36:04
1.0307 ریال0:33:03
1.0236 ریال0:30:05
1.0336 ریال0:21:03
1.0348 ریال0:18:03
1.0261 ریال0:12:03
1.0254 ریال0:09:04
1.0261 ریال0:07:03
1.0246 ریال0:06:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی