iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / بنزین (RBOB)

  • نرخ فعلی:1.7376
  • بالاترین قیمت روز:1.7398
  • پایین ترین قیمت روز:1.645
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.645
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۲:۲۹
  • نرخ روز گذشته:1.7273
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0103

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7376 ریال19:02:29
1.7389 ریال18:59:19
1.7339 ریال18:58:16
1.7376 ریال18:57:18
1.7339 ریال18:55:25
1.7389 ریال18:54:17
1.7376 ریال18:53:19
1.7339 ریال18:52:25
1.7376 ریال18:50:26
1.7312 ریال18:49:17
1.7376 ریال18:48:16
1.7339 ریال18:47:19
1.7312 ریال18:45:19
1.7376 ریال18:44:16
1.7339 ریال18:42:20
1.7312 ریال18:39:16
1.7321 ریال18:37:21
1.7312 ریال18:32:32
1.7305 ریال18:31:27
1.7321 ریال18:30:28
1.7305 ریال18:28:17
1.7321 ریال18:27:18
1.7305 ریال18:26:19
1.7321 ریال18:25:19
1.7305 ریال18:22:20
1.7312 ریال18:21:27
1.7321 ریال18:20:20
1.7305 ریال18:15:19
1.7306 ریال18:12:21
1.7312 ریال18:11:26
1.7306 ریال18:04:21
1.7312 ریال18:03:26
1.7306 ریال17:57:17
1.728 ریال17:56:21
1.7306 ریال17:55:19
1.728 ریال17:54:19
1.7306 ریال17:53:17
1.728 ریال17:51:31
1.7283 ریال17:50:22
1.7276 ریال17:49:19
1.7283 ریال17:46:18
1.7276 ریال17:45:22
1.728 ریال17:44:17
1.7283 ریال17:43:17
1.728 ریال17:42:22
1.7276 ریال17:41:24
1.7283 ریال17:40:23
1.7276 ریال17:39:17
1.7274 ریال17:38:17
1.7283 ریال17:36:23
1.7265 ریال17:34:20
1.7274 ریال17:33:20
1.7265 ریال17:22:22
1.7263 ریال17:21:32
1.7265 ریال17:18:21
1.728 ریال17:17:30
1.7265 ریال17:16:26
1.728 ریال17:11:29
1.7284 ریال17:10:27
1.728 ریال17:04:26
1.7284 ریال17:03:36
1.728 ریال17:00:33
1.7284 ریال16:58:23
1.728 ریال16:56:24
1.7291 ریال16:55:27
1.7284 ریال16:54:22
1.7291 ریال16:53:22
1.7284 ریال16:50:29
1.7289 ریال16:47:22
1.7291 ریال16:45:26
1.7289 ریال16:44:25
1.7291 ریال16:42:27
1.7289 ریال16:41:28
1.7291 ریال16:39:18
1.7289 ریال16:36:25
1.7291 ریال16:35:21
1.7289 ریال16:32:30
1.7305 ریال16:31:29
1.7289 ریال16:30:29
1.7307 ریال16:29:18
1.7305 ریال16:28:16
1.73 ریال16:27:17
1.7307 ریال16:26:19
1.7305 ریال16:20:22
1.73 ریال16:18:19
1.7305 ریال16:17:25
1.7295 ریال16:15:25
1.7307 ریال16:14:19
1.7295 ریال16:12:25
1.73 ریال16:11:29
1.7307 ریال16:10:21
1.7295 ریال16:09:17
1.73 ریال16:08:18
1.7295 ریال16:07:25
1.7289 ریال16:04:23
1.7295 ریال16:01:31
1.7289 ریال16:00:35
1.7295 ریال15:59:16
1.7289 ریال15:58:19
1.7295 ریال15:56:25
1.7296 ریال15:52:26
1.7289 ریال15:49:17
1.7296 ریال15:47:23
1.7289 ریال15:46:18
1.7304 ریال15:45:19
1.7296 ریال15:44:17
1.7304 ریال15:43:19
1.7296 ریال15:42:25
1.7304 ریال15:41:25
1.7296 ریال15:38:17
1.7304 ریال15:37:22
1.7298 ریال15:36:25
1.7312 ریال15:35:22
1.7298 ریال15:33:22
1.7304 ریال15:32:34
1.7298 ریال15:31:30
1.7312 ریال15:30:28
1.7298 ریال15:28:18
1.7304 ریال15:27:20
1.7298 ریال15:23:18
1.733 ریال15:22:23
1.7298 ریال15:20:24
1.7322 ریال15:19:17
1.7298 ریال15:18:17
1.7322 ریال15:16:17
1.7298 ریال15:15:24
1.7341 ریال15:14:17
1.733 ریال15:12:18
1.7341 ریال15:10:24
1.7322 ریال15:09:19
1.7333 ریال15:08:20
1.7341 ریال15:07:20
1.7322 ریال15:06:21
1.7341 ریال15:05:23
1.7324 ریال15:03:22
1.7341 ریال14:59:18
1.7324 ریال14:57:18
1.7341 ریال14:55:21
1.732 ریال14:54:17
1.7329 ریال14:53:14
1.7324 ریال14:52:18
1.732 ریال14:50:24
1.7333 ریال14:49:15
1.7317 ریال14:48:16
1.732 ریال14:47:21
1.7324 ریال14:46:18
1.7317 ریال14:44:16
1.7329 ریال14:43:17
1.732 ریال14:42:26
1.7317 ریال14:41:23
1.7334 ریال14:40:25
1.732 ریال14:39:17
1.7334 ریال14:36:22
1.7317 ریال14:35:18
1.7334 ریال14:32:27
1.7329 ریال14:27:24
1.7334 ریال14:25:21
1.7329 ریال14:18:22
1.7334 ریال14:16:24
1.7329 ریال14:14:20
1.7334 ریال14:13:19
1.7329 ریال14:12:22
1.7322 ریال14:10:25
1.7334 ریال14:09:21
1.7322 ریال14:08:19
1.7329 ریال14:07:24
1.7322 ریال14:06:28
1.7325 ریال14:04:24
1.7322 ریال14:03:25
1.7325 ریال14:00:30
1.7322 ریال13:56:21
1.7325 ریال13:55:25
1.7322 ریال13:54:19
1.7325 ریال13:50:28
1.734 ریال13:48:22
1.7325 ریال13:47:21
1.734 ریال13:46:19
1.7325 ریال13:45:25
1.734 ریال13:42:23
1.732 ریال13:40:26
1.734 ریال13:39:19
1.732 ریال13:38:18
1.734 ریال13:35:22
1.732 ریال13:34:20
1.734 ریال13:33:20
1.7291 ریال13:32:24
1.734 ریال13:31:26
1.7291 ریال13:30:30
1.732 ریال13:27:16
1.7291 ریال13:26:18
1.732 ریال13:23:18
1.7291 ریال13:19:17
1.7321 ریال13:16:20
1.73 ریال13:15:28
1.7291 ریال13:13:18
1.7321 ریال13:12:24
1.73 ریال13:11:21
1.7334 ریال13:07:18
1.7321 ریال13:06:23
1.7355 ریال13:05:21
1.7321 ریال13:04:19
1.7383 ریال13:03:22
1.7334 ریال13:01:30
1.7355 ریال12:59:17
1.7334 ریال12:58:17
1.7393 ریال12:56:20
1.7334 ریال12:55:20
1.7383 ریال12:54:18
1.7355 ریال12:53:19
1.7334 ریال12:52:19
1.7393 ریال12:51:20
1.737 ریال12:50:28
1.7355 ریال12:49:21
1.737 ریال12:48:19
1.7393 ریال12:47:19
1.7381 ریال12:46:21
1.7383 ریال12:45:26
1.737 ریال12:44:19
1.7352 ریال12:42:22
1.7385 ریال12:41:24
1.737 ریال12:40:21
1.7385 ریال12:38:22
1.737 ریال12:37:23
1.7381 ریال12:34:26
1.7385 ریال12:33:36
1.7381 ریال12:31:41
1.737 ریال12:30:43
1.7385 ریال12:29:22
1.7352 ریال12:27:24
1.7385 ریال12:25:22
1.7352 ریال12:24:21
1.7385 ریال12:23:22
1.7348 ریال12:22:29
1.7385 ریال12:21:34
1.7348 ریال12:20:34
1.7339 ریال12:19:23
1.7351 ریال12:16:32
1.7348 ریال12:15:35
1.7351 ریال12:13:22
1.7339 ریال12:12:31
1.7351 ریال12:11:33
1.7339 ریال12:10:31
1.7351 ریال12:07:31
1.7354 ریال12:01:57
1.7346 ریال12:00:47
1.7351 ریال11:59:20
1.7354 ریال11:57:22
1.735 ریال11:56:27
1.7346 ریال11:55:24
1.7354 ریال11:54:27
1.7346 ریال11:53:21
1.7354 ریال11:52:29
1.7346 ریال11:50:31
1.7354 ریال11:49:27
1.735 ریال11:48:23
1.7361 ریال11:47:25
1.7346 ریال11:46:25
1.7361 ریال11:45:24
1.735 ریال11:44:22
1.7359 ریال11:43:20
1.735 ریال11:41:25
1.7364 ریال11:40:31
1.7359 ریال11:37:23
1.7374 ریال11:36:30
1.7364 ریال11:35:27
1.7359 ریال11:34:25
1.7361 ریال11:33:28
1.7359 ریال11:32:36
1.7374 ریال11:31:36
1.7359 ریال11:30:39
1.7364 ریال11:28:30
1.7374 ریال11:27:26
1.7359 ریال11:25:30
1.7374 ریال11:24:24
1.7359 ریال11:23:24
1.7383 ریال11:22:33
1.7364 ریال11:21:33
1.7383 ریال11:19:22
1.7398 ریال11:18:25
1.7383 ریال11:14:29
1.7398 ریال11:13:27
1.7383 ریال11:12:34
1.7398 ریال11:11:30
1.7383 ریال11:10:31
1.7398 ریال11:09:24
1.7393 ریال11:08:26
1.7383 ریال11:05:26
1.736 ریال11:04:24
1.7383 ریال11:03:26
1.736 ریال11:02:41
1.7393 ریال11:01:37
1.736 ریال10:58:21
1.7393 ریال10:57:21
1.736 ریال10:55:21
1.7359 ریال10:54:22
1.736 ریال10:52:29
1.7353 ریال10:51:27
1.736 ریال10:50:29
1.7359 ریال10:49:20
1.736 ریال10:45:21
1.7353 ریال10:44:20
1.736 ریال10:42:24
1.7343 ریال10:41:23
1.7359 ریال10:40:23
1.7353 ریال10:39:20
1.7342 ریال10:38:21
1.7353 ریال10:37:19
1.7342 ریال10:36:21
1.7343 ریال10:35:23
1.7347 ریال10:34:19
1.7342 ریال10:33:20
1.7343 ریال10:31:26
1.7347 ریال10:30:31
1.7343 ریال10:24:20
1.7342 ریال10:23:17
1.7343 ریال10:22:22
1.7342 ریال10:21:22
1.7388 ریال10:18:18
1.7381 ریال10:16:18
1.7388 ریال10:15:21
1.7381 ریال10:03:19
1.7388 ریال10:02:29
1.7381 ریال9:59:16
1.7378 ریال9:57:15
1.7381 ریال9:56:24
1.7378 ریال9:42:21
1.7346 ریال9:40:22
1.7378 ریال9:38:17
1.7341 ریال9:37:15
1.7378 ریال9:36:20
1.7341 ریال9:35:27
1.7346 ریال9:34:16
1.7341 ریال9:33:16
1.7346 ریال9:31:25
1.7341 ریال9:30:31
1.7346 ریال9:28:17
1.7341 ریال9:27:14
1.7346 ریال9:26:17
1.7341 ریال9:25:15
1.7346 ریال9:18:16
1.7341 ریال9:16:17
1.7345 ریال9:10:17
1.7341 ریال9:08:14
1.7345 ریال9:07:15
1.7341 ریال9:06:15
1.7347 ریال9:05:18
1.7345 ریال8:57:13
1.7348 ریال8:36:15
1.7346 ریال8:25:14
1.7353 ریال8:24:13
1.7346 ریال8:23:14
1.7353 ریال8:22:14
1.7346 ریال8:17:16
1.7348 ریال8:16:15
1.7346 ریال8:15:15
1.7348 ریال8:04:15
1.7355 ریال8:03:15
1.7348 ریال7:58:13
1.7355 ریال7:57:14
1.7361 ریال7:56:15
1.7348 ریال7:55:13
1.7361 ریال7:54:14
1.7364 ریال7:53:15
1.7348 ریال7:52:12
1.7364 ریال7:51:15
1.7361 ریال7:49:13
1.7355 ریال7:48:13
1.7361 ریال7:47:13
1.7355 ریال7:46:13
1.7361 ریال7:45:14
1.7359 ریال7:44:13
1.7361 ریال7:43:12
1.7364 ریال7:42:19
1.7361 ریال7:41:30
1.7364 ریال7:40:21
1.7359 ریال7:38:14
1.7361 ریال7:36:19
1.7364 ریال7:35:20
1.7359 ریال7:34:17
1.7352 ریال7:31:21
1.7357 ریال7:30:24
1.7352 ریال7:24:13
1.7357 ریال7:23:14
1.7354 ریال7:22:14
1.7357 ریال7:21:17
1.7352 ریال7:19:13
1.7354 ریال7:18:14
1.7352 ریال7:17:15
1.7357 ریال7:15:15
1.7339 ریال7:14:16
1.7357 ریال7:13:12
1.7339 ریال7:12:15
1.7343 ریال7:10:14
1.7339 ریال7:09:14
1.7343 ریال7:08:14
1.7339 ریال7:07:14
1.7343 ریال7:05:15
1.735 ریال7:04:16
1.7339 ریال7:00:26
1.7343 ریال6:58:12
1.7366 ریال6:57:13
1.7339 ریال6:56:16
1.7348 ریال6:55:16
1.7339 ریال6:54:16
1.7348 ریال6:53:14
1.7343 ریال6:52:14
1.7366 ریال6:51:15
1.7348 ریال6:49:15
1.7366 ریال6:48:30
1.7359 ریال6:47:13
1.7366 ریال6:40:18
1.7365 ریال6:39:14
1.7366 ریال6:31:19
1.7355 ریال6:30:19
1.7366 ریال6:29:13
1.7355 ریال6:27:12
1.7366 ریال6:26:13
1.7365 ریال6:25:13
1.7352 ریال6:23:14
1.7355 ریال6:22:12
1.7352 ریال6:21:17
1.7355 ریال6:19:12
1.7352 ریال6:18:12
1.7355 ریال6:14:13
1.7352 ریال6:13:12
1.7355 ریال6:11:15
1.7352 ریال6:08:12
1.7353 ریال6:06:16
1.7352 ریال6:05:15
1.7361 ریال6:04:14
1.7353 ریال6:03:14
1.7361 ریال5:57:12
1.7353 ریال5:56:15
1.7361 ریال5:55:12
1.7353 ریال5:54:12
1.7361 ریال5:50:19
1.7335 ریال5:49:13
1.7361 ریال5:48:11
1.7335 ریال5:47:12
1.7361 ریال5:46:14
1.7335 ریال5:43:13
1.7347 ریال5:41:15
1.7323 ریال5:38:12
1.7347 ریال5:37:11
1.7323 ریال5:36:13
1.7335 ریال5:35:19
1.7323 ریال5:32:20
1.7347 ریال5:30:20
1.7323 ریال5:29:13
1.7347 ریال5:28:14
1.645 ریال5:27:13
1.7323 ریال5:25:12
1.645 ریال5:24:12
1.7323 ریال5:23:13
1.645 ریال2:58:11
1.7273 ریال2:57:11
1.645 ریال2:56:15
1.7273 ریال2:52:12
1.645 ریال2:51:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات