شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / اتانول

  • نرخ فعلی:1.354
  • بالاترین قیمت روز:1.359
  • پایین ترین قیمت روز:1.345
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.359
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۴۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:1.345
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.009

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / اتانول در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / اتانول در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.354 ریال2:43:11
1.357 ریال2:42:16
1.354 ریال2:30:20
1.357 ریال2:29:12
1.354 ریال1:57:11
1.357 ریال1:54:11
1.354 ریال1:50:13
1.357 ریال1:48:11
1.354 ریال1:47:12
1.357 ریال0:26:13
1.359 ریال0:25:12
1.357 ریال0:20:13
1.359 ریال0:19:12
1.357 ریال0:15:13
1.359 ریال0:14:13
1.345 ریال0:09:12
1.359 ریال0:08:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات