شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini)

  • نرخ فعلی:1.895
  • بالاترین قیمت روز:1.895
  • پایین ترین قیمت روز:1.885
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.89
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۳۲:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1.895
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.895 ریال2:32:13
1.893 ریال2:31:13
1.895 ریال2:29:12
1.885 ریال2:28:11
1.895 ریال2:27:12
1.893 ریال2:26:12
1.895 ریال2:25:12
1.885 ریال2:23:11
1.895 ریال2:21:13
1.893 ریال2:18:11
1.885 ریال2:17:13
1.893 ریال2:11:12
1.885 ریال2:08:12
1.893 ریال2:05:17
1.885 ریال2:04:12
1.893 ریال1:57:12
1.885 ریال1:40:14
1.89 ریال1:38:12
1.885 ریال1:34:12
1.89 ریال1:33:12
1.885 ریال1:31:14
1.89 ریال1:27:11
1.885 ریال1:25:12
1.895 ریال1:24:11
1.89 ریال1:23:11
1.895 ریال1:20:13
1.89 ریال1:19:11
1.895 ریال1:18:12
1.89 ریال1:14:12
1.895 ریال1:07:12
1.89 ریال1:06:12
1.895 ریال1:05:13
1.89 ریال1:04:11
1.895 ریال1:03:11
1.89 ریال1:02:14
1.895 ریال1:00:23
1.89 ریال0:57:11
1.895 ریال0:56:13
1.89 ریال0:42:12
1.885 ریال0:41:13
1.89 ریال0:39:11
1.885 ریال0:38:11
1.89 ریال0:35:13
1.885 ریال0:20:18
1.89 ریال0:19:11
1.885 ریال0:18:11
1.89 ریال0:17:12
1.885 ریال0:16:11
1.89 ریال0:13:11
1.895 ریال0:12:11
1.89 ریال0:09:11
1.895 ریال0:08:11
1.89 ریال0:07:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات