شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت خام (E-Mini)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.375 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.375 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 37.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.91%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی