iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini)

  • نرخ فعلی:53.25
  • بالاترین قیمت روز:58.54
  • پایین ترین قیمت روز:52.05
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.49
  • درصد بیشترین نوسان روز:9.93%
  • نرخ بازگشایی بازار:52.05
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۸:۱۹
  • نرخ روز گذشته:52.025
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.225

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
53.25 ریال20:08:19
53.325 ریال20:07:20
53.25 ریال20:06:23
53.2 ریال20:04:20
53.25 ریال20:03:25
53.2 ریال20:02:35
53.225 ریال20:01:33
53.275 ریال19:59:20
53.2 ریال19:58:18
53.225 ریال19:57:19
53.2 ریال19:56:20
53.225 ریال19:51:24
53.2 ریال19:50:25
53.275 ریال19:49:20
53.1 ریال19:47:17
53.075 ریال19:46:21
53.225 ریال19:43:17
53.075 ریال19:42:22
53.1 ریال19:41:24
53.075 ریال19:39:17
53.175 ریال19:38:18
53.1 ریال19:37:19
53.075 ریال19:36:24
53.05 ریال19:35:26
53.1 ریال19:34:19
53.075 ریال19:31:25
52.95 ریال19:30:27
53.075 ریال19:29:15
53.05 ریال19:28:19
53.075 ریال19:27:15
53.05 ریال19:26:19
52.875 ریال19:25:18
52.95 ریال19:24:16
52.875 ریال19:23:16
53.05 ریال19:22:22
52.775 ریال19:20:24
52.95 ریال19:19:19
52.875 ریال19:18:19
52.95 ریال19:17:25
52.775 ریال19:16:23
52.825 ریال19:15:21
52.875 ریال19:13:18
52.775 ریال19:11:27
52.875 ریال19:10:24
52.85 ریال19:09:17
52.825 ریال19:08:19
52.875 ریال19:07:20
52.825 ریال19:06:30
52.775 ریال19:03:22
52.825 ریال19:02:29
52.775 ریال19:00:29
52.825 ریال18:59:14
52.875 ریال18:58:14
53 ریال18:56:22
52.875 ریال18:55:21
52.85 ریال18:54:19
52.875 ریال18:52:20
53 ریال18:50:29
53.025 ریال18:49:19
52.875 ریال18:48:19
53 ریال18:47:23
52.975 ریال18:45:27
53.025 ریال18:43:18
53 ریال18:42:20
53.075 ریال18:41:22
53 ریال18:40:26
52.975 ریال18:39:19
53.025 ریال18:38:21
53.075 ریال18:37:22
53.025 ریال18:35:31
53.075 ریال18:34:22
53.025 ریال18:32:26
53.075 ریال18:31:26
53.025 ریال18:30:32
53.25 ریال18:29:20
53.025 ریال18:28:21
53.075 ریال18:27:21
53.025 ریال18:26:25
53.075 ریال18:23:20
53.025 ریال18:22:19
53.075 ریال18:21:26
53.1 ریال18:20:28
53.05 ریال18:16:24
53.1 ریال18:15:23
53.05 ریال18:14:20
53.25 ریال18:13:21
53.05 ریال18:12:21
53.1 ریال18:10:29
53.05 ریال18:07:23
52.925 ریال18:06:30
53.05 ریال18:05:29
52.95 ریال18:04:24
52.925 ریال18:03:33
53.05 ریال18:02:34
53.15 ریال18:01:41
53.05 ریال18:00:42
52.95 ریال17:59:20
53.225 ریال17:58:19
53.15 ریال17:57:21
52.925 ریال17:56:22
53.15 ریال17:55:26
53.125 ریال17:54:25
52.95 ریال17:53:21
53.15 ریال17:52:24
52.95 ریال17:51:31
53.125 ریال17:50:28
53.225 ریال17:49:25
53.15 ریال17:48:23
53.225 ریال17:47:26
53.125 ریال17:46:22
53.15 ریال17:45:30
53.225 ریال17:44:21
53.125 ریال17:41:34
53.225 ریال17:40:32
53.125 ریال17:29:21
53.1 ریال17:28:20
53.125 ریال17:27:23
53.1 ریال17:25:21
53.125 ریال17:22:23
53.025 ریال17:21:24
53.125 ریال17:19:28
53.025 ریال17:18:20
53.075 ریال17:16:20
53.1 ریال17:15:25
53.025 ریال16:58:21
53 ریال16:57:23
53.025 ریال16:56:24
53 ریال16:55:23
53.025 ریال16:52:26
53 ریال16:50:30
53.025 ریال16:49:19
53 ریال16:47:23
52.95 ریال16:46:18
53 ریال16:45:26
52.95 ریال16:44:19
52.975 ریال16:43:24
53 ریال16:42:30
52.95 ریال16:41:34
53 ریال16:40:25
52.975 ریال16:39:19
52.95 ریال16:37:19
53 ریال16:35:22
52.975 ریال16:34:21
53 ریال16:33:24
52.95 ریال16:32:32
53 ریال16:26:22
52.95 ریال16:23:16
53 ریال16:22:25
53.025 ریال16:21:23
52.95 ریال16:19:17
53 ریال16:17:24
53.025 ریال16:16:23
53 ریال16:15:24
53.05 ریال16:14:24
53.025 ریال16:13:19
53 ریال16:12:23
53.05 ریال16:11:25
53 ریال16:10:21
53.05 ریال16:09:22
53 ریال16:07:21
53.025 ریال16:06:24
53.05 ریال16:05:20
53 ریال16:04:20
53.05 ریال16:03:21
53 ریال16:02:28
53.025 ریال16:00:30
53.1 ریال15:59:16
53.05 ریال15:56:20
53.025 ریال15:55:23
53.1 ریال15:54:17
53.025 ریال15:53:17
53.1 ریال15:48:18
53.05 ریال15:47:22
53.1 ریال15:46:24
53.075 ریال15:45:22
53.025 ریال15:44:18
53.1 ریال15:42:25
53.075 ریال15:41:22
53.025 ریال15:40:24
53.1 ریال15:37:22
53.025 ریال15:36:29
53.075 ریال15:35:27
53 ریال15:34:16
53.025 ریال15:32:39
53.075 ریال15:31:32
53 ریال15:30:30
53.025 ریال15:29:19
53 ریال15:28:41
52.95 ریال15:27:19
53 ریال15:26:21
52.95 ریال15:25:19
53.025 ریال15:24:23
53 ریال15:23:20
52.95 ریال15:22:27
53 ریال15:20:26
52.975 ریال15:19:17
53 ریال15:16:28
52.95 ریال15:15:25
52.975 ریال15:12:31
52.9 ریال15:11:26
52.95 ریال15:10:27
52.975 ریال15:09:25
52.9 ریال15:08:22
52.975 ریال15:06:29
52.9 ریال15:05:23
52.975 ریال15:04:23
52.9 ریال15:03:25
52.925 ریال15:02:31
52.975 ریال15:01:33
52.9 ریال14:59:19
52.95 ریال14:58:17
52.9 ریال14:57:18
52.975 ریال14:56:22
52.95 ریال14:55:19
52.9 ریال14:54:23
52.95 ریال14:53:20
52.9 ریال14:52:25
52.95 ریال14:46:21
52.975 ریال14:45:21
52.95 ریال14:43:18
52.975 ریال14:41:23
52.95 ریال14:37:31
52.925 ریال14:36:28
52.975 ریال14:35:31
52.95 ریال14:34:22
53 ریال14:33:27
52.975 ریال14:32:33
53 ریال14:31:31
52.975 ریال14:28:24
52.925 ریال14:27:27
52.975 ریال14:20:28
53 ریال14:19:23
52.975 ریال14:12:22
53.025 ریال14:11:27
52.975 ریال14:04:20
52.925 ریال14:03:25
53.025 ریال14:02:32
52.975 ریال14:01:38
53.025 ریال14:00:36
52.925 ریال13:59:18
52.975 ریال13:57:20
53.025 ریال13:55:25
52.975 ریال13:54:25
52.775 ریال13:45:23
52.925 ریال13:44:21
52.775 ریال13:43:21
52.7 ریال13:42:27
52.925 ریال13:41:24
52.7 ریال13:40:30
52.925 ریال13:39:22
52.775 ریال13:37:28
52.7 ریال13:36:29
52.775 ریال13:32:32
52.7 ریال13:31:34
52.75 ریال13:30:32
52.7 ریال13:29:21
52.75 ریال13:27:26
52.7 ریال13:26:25
52.75 ریال13:25:26
52.7 ریال13:24:27
52.75 ریال13:15:31
52.725 ریال13:14:22
52.75 ریال13:13:27
52.7 ریال13:12:26
52.75 ریال13:10:23
52.7 ریال13:06:29
52.75 ریال13:03:31
52.725 ریال13:02:37
52.7 ریال13:00:51
52.675 ریال12:59:20
52.7 ریال12:55:22
52.675 ریال12:45:20
52.65 ریال12:44:18
52.675 ریال12:40:30
52.7 ریال12:39:19
52.675 ریال12:34:24
52.7 ریال12:32:35
52.65 ریال12:31:38
52.7 ریال12:30:47
52.725 ریال12:27:26
52.7 ریال12:26:28
52.75 ریال12:25:27
52.725 ریال12:23:21
52.75 ریال12:21:27
52.7 ریال12:20:31
52.75 ریال12:13:30
52.725 ریال12:12:37
52.75 ریال12:09:26
52.725 ریال12:07:34
52.7 ریال12:04:35
52.725 ریال12:03:45
52.75 ریال11:59:18
52.7 ریال11:57:25
52.725 ریال11:56:31
52.7 ریال11:55:24
52.725 ریال11:51:37
52.7 ریال11:50:41
52.825 ریال11:49:34
52.7 ریال11:48:33
52.825 ریال11:25:31
52.775 ریال11:24:27
52.825 ریال11:16:37
52.775 ریال11:15:40
52.825 ریال11:13:22
52.7 ریال11:11:30
52.825 ریال11:10:34
52.775 ریال11:09:23
52.7 ریال11:06:32
52.65 ریال11:05:28
52.7 ریال11:02:33
52.65 ریال11:01:45
52.7 ریال11:00:42
52.65 ریال10:59:21
52.7 ریال10:57:21
52.65 ریال10:56:30
52.7 ریال10:55:25
52.675 ریال10:53:19
52.7 ریال10:52:28
52.65 ریال10:51:28
52.675 ریال10:49:21
52.65 ریال10:48:20
52.675 ریال10:45:25
52.65 ریال10:44:19
52.675 ریال10:43:18
52.725 ریال10:42:23
52.675 ریال10:40:20
52.725 ریال10:39:17
52.675 ریال10:38:19
52.65 ریال10:37:17
52.725 ریال10:35:24
52.65 ریال10:34:22
52.675 ریال10:32:30
52.7 ریال10:31:28
52.675 ریال10:30:29
52.725 ریال10:29:17
52.7 ریال10:28:19
52.725 ریال10:27:20
52.7 ریال10:26:23
52.725 ریال10:25:17
52.7 ریال10:24:18
52.725 ریال10:23:16
52.7 ریال10:22:20
52.725 ریال10:21:22
52.7 ریال10:18:19
52.725 ریال10:17:18
52.7 ریال10:13:17
52.725 ریال10:10:22
52.7 ریال10:09:17
52.725 ریال10:08:19
52.75 ریال10:07:18
52.725 ریال10:06:21
52.75 ریال10:05:20
52.725 ریال10:02:31
52.75 ریال10:01:34
52.725 ریال10:00:35
52.75 ریال9:59:16
52.725 ریال9:57:17
52.75 ریال9:54:16
52.725 ریال9:52:17
52.75 ریال9:51:18
52.725 ریال9:50:22
52.75 ریال9:47:17
52.775 ریال9:46:19
52.725 ریال9:44:16
52.775 ریال9:42:22
52.8 ریال9:41:20
52.775 ریال9:38:23
52.8 ریال9:37:16
52.775 ریال9:34:22
52.8 ریال9:33:18
52.775 ریال9:30:25
52.8 ریال9:29:18
52.775 ریال9:24:14
52.8 ریال9:23:15
52.775 ریال9:21:19
52.75 ریال9:19:15
52.775 ریال9:17:16
52.75 ریال9:15:18
52.775 ریال9:14:16
52.75 ریال9:13:14
52.775 ریال9:11:19
52.75 ریال9:08:16
52.85 ریال9:07:17
52.75 ریال9:06:16
52.85 ریال9:05:18
52.75 ریال9:03:18
52.85 ریال8:24:14
52.825 ریال8:23:14
52.85 ریال8:22:16
52.825 ریال8:21:19
52.85 ریال8:20:16
52.825 ریال8:11:15
52.85 ریال8:10:16
52.825 ریال8:08:16
52.85 ریال8:07:15
52.825 ریال8:04:15
52.8 ریال8:03:16
52.825 ریال8:00:29
52.8 ریال7:52:12
52.825 ریال7:51:15
52.8 ریال7:49:20
52.825 ریال7:48:12
52.8 ریال7:24:12
52.6 ریال7:22:14
52.8 ریال7:20:15
52.6 ریال7:17:13
52.8 ریال7:16:16
52.6 ریال7:15:13
52.8 ریال7:14:14
52.6 ریال7:09:14
52.8 ریال7:08:12
52.6 ریال7:07:17
52.8 ریال7:06:18
58.54 ریال7:05:17
52.6 ریال7:04:14
58.54 ریال7:03:19
52.6 ریال7:02:20
58.54 ریال6:59:15
52.6 ریال6:58:14
58.54 ریال2:59:12
52.05 ریال2:57:12
58.54 ریال2:56:12
52.05 ریال2:55:12
58.54 ریال2:53:11
52.05 ریال1:52:12
52.1 ریال1:50:14
52.175 ریال1:45:12
52.1 ریال1:43:13
52.175 ریال1:42:13
52.05 ریال1:41:14
52.175 ریال1:40:14
52.1 ریال1:38:17
52.175 ریال1:34:12
52.15 ریال1:33:12
52.175 ریال1:30:18
52.15 ریال1:29:12
52.175 ریال1:28:12
52.15 ریال1:26:14
52.175 ریال1:25:12
52.15 ریال1:24:12
52.175 ریال1:23:11
52.1 ریال1:20:14
52.175 ریال1:19:12
52.1 ریال1:18:13
52.15 ریال1:16:12
52.1 ریال1:08:13
52.075 ریال1:07:13
52.1 ریال1:04:13
52.075 ریال1:03:12
52.1 ریال1:01:21
52.075 ریال1:00:21
52.1 ریال0:56:14
52.075 ریال0:55:13
52.05 ریال0:51:12
52.075 ریال0:49:13
52.05 ریال0:46:13
52.075 ریال0:45:13
52.05 ریال0:42:14
52.075 ریال0:41:18
52.05 ریال0:39:11
52.075 ریال0:38:13
52.1 ریال0:37:12
52.05 ریال0:36:14
52.1 ریال0:35:13
52.075 ریال0:34:13
52.05 ریال0:33:14
52.1 ریال0:32:21
52.125 ریال0:31:19
52.075 ریال0:30:16
52.125 ریال0:27:13
52.075 ریال0:26:12
52.125 ریال0:22:11
52.1 ریال0:20:14
52.125 ریال0:18:13
52.1 ریال0:17:13
52.125 ریال0:16:14
52.05 ریال0:15:13
52.125 ریال0:14:13
52.1 ریال0:13:11
52.125 ریال0:12:12
52.1 ریال0:11:17
52.05 ریال0:08:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات