شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت خام (WTI)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.78%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی