شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت خام (WTI ICE)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.07 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.64%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی