شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت خام (WTI)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.58%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی