شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / نفت خام (WTI)

  • نرخ فعلی:58.34
  • بالاترین قیمت روز:58.34
  • پایین ترین قیمت روز:55.49
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:55.84
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۵۸:۱۱
  • نرخ روز گذشته:55.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.84

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (WTI) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (WTI) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
58.34 ریال2:58:11
55.59 ریال2:57:11
58.34 ریال2:54:11
55.59 ریال2:53:12
58.34 ریال2:49:11
55.59 ریال2:46:12
58.34 ریال2:45:12
55.59 ریال2:43:11
55.7 ریال2:42:16
55.59 ریال2:41:11
55.7 ریال2:40:16
55.59 ریال2:38:10
55.7 ریال2:37:12
55.59 ریال2:36:11
55.7 ریال2:35:13
55.59 ریال2:34:11
55.7 ریال2:33:11
55.59 ریال2:32:13
55.7 ریال2:31:14
55.59 ریال2:30:20
55.7 ریال2:24:10
55.59 ریال2:23:11
55.7 ریال2:22:10
55.59 ریال2:20:12
55.7 ریال2:18:11
55.59 ریال2:17:12
55.7 ریال2:12:12
55.59 ریال2:11:11
55.7 ریال1:59:11
55.59 ریال1:58:11
55.7 ریال1:56:12
55.71 ریال1:54:11
55.7 ریال1:50:13
55.67 ریال1:48:10
55.59 ریال1:47:12
55.67 ریال1:45:12
55.7 ریال1:44:11
55.71 ریال1:43:10
55.67 ریال1:40:14
55.71 ریال1:39:11
55.67 ریال1:38:11
55.71 ریال1:37:11
55.67 ریال1:36:12
55.65 ریال1:35:14
55.63 ریال1:34:11
55.65 ریال1:32:14
55.67 ریال1:30:19
55.66 ریال1:29:12
55.67 ریال1:28:12
55.66 ریال1:26:13
55.63 ریال1:25:15
55.66 ریال1:24:12
55.63 ریال1:23:11
55.66 ریال1:21:14
55.65 ریال1:20:19
55.66 ریال1:18:10
55.65 ریال1:17:12
55.66 ریال1:08:12
55.65 ریال1:06:12
55.66 ریال1:05:13
55.61 ریال1:04:12
55.66 ریال1:01:18
55.59 ریال1:00:20
55.66 ریال0:59:12
55.59 ریال0:58:12
55.61 ریال0:57:12
55.66 ریال0:56:13
55.59 ریال0:53:13
55.61 ریال0:52:12
55.57 ریال0:51:16
55.61 ریال0:50:16
55.59 ریال0:49:12
55.61 ریال0:48:13
55.57 ریال0:47:12
55.59 ریال0:43:12
55.57 ریال0:42:13
55.59 ریال0:40:13
55.57 ریال0:39:12
55.59 ریال0:38:13
55.57 ریال0:37:13
55.59 ریال0:36:12
55.57 ریال0:34:11
55.59 ریال0:33:12
55.57 ریال0:31:13
55.59 ریال0:29:11
55.57 ریال0:27:10
55.49 ریال0:26:13
55.5 ریال0:25:12
55.49 ریال0:22:13
55.59 ریال0:21:15
55.49 ریال0:20:13
55.5 ریال0:19:12
55.59 ریال0:18:12
55.49 ریال0:16:13
55.59 ریال0:15:13
55.5 ریال0:14:13
55.51 ریال0:12:13
55.5 ریال0:11:15
55.51 ریال0:09:11
55.5 ریال0:08:12
55.51 ریال0:06:15
55.67 ریال17:04:21
55.71 ریال17:03:20
55.67 ریال17:02:23
55.71 ریال17:01:29
55.67 ریال17:00:29
55.71 ریال16:55:20
55.65 ریال16:54:15
55.71 ریال16:53:17
55.74 ریال16:51:19
55.65 ریال16:50:23
55.74 ریال16:46:15
55.7 ریال16:45:22
55.74 ریال16:43:15
55.7 ریال16:41:17
55.74 ریال16:40:23
55.7 ریال16:38:15
55.74 ریال16:37:16
55.85 ریال16:36:15
55.74 ریال16:32:25
55.89 ریال16:29:15
55.85 ریال16:28:18
55.89 ریال16:27:15
55.85 ریال16:26:15
55.89 ریال16:25:20
55.87 ریال16:23:17
55.89 ریال16:20:25
55.85 ریال16:19:16
55.87 ریال16:16:21
55.89 ریال16:11:24
55.83 ریال16:04:24
55.84 ریال16:03:25
55.83 ریال16:02:32
55.84 ریال16:01:33
55.83 ریال15:58:15
55.78 ریال15:56:22
55.8 ریال15:55:19
55.83 ریال15:51:27
55.78 ریال15:50:32
55.8 ریال15:49:16
55.79 ریال15:48:17
55.78 ریال15:47:16
55.79 ریال15:46:26
55.8 ریال15:44:15
55.79 ریال15:41:27
55.8 ریال15:39:17
55.79 ریال15:38:17
55.8 ریال15:36:22
55.79 ریال15:31:26
55.85 ریال15:29:15
55.77 ریال15:26:16
55.85 ریال15:25:16
55.81 ریال15:22:18
55.77 ریال15:20:22
55.81 ریال15:19:16
55.77 ریال15:18:19
55.81 ریال15:14:15
55.87 ریال15:13:15
55.77 ریال15:12:17
55.81 ریال15:11:19
55.87 ریال15:10:20
55.86 ریال15:09:16
55.77 ریال15:08:15
55.86 ریال15:06:16
55.88 ریال15:05:19
55.86 ریال15:04:15
55.87 ریال15:03:16
55.81 ریال15:02:22
55.86 ریال15:00:29
55.88 ریال14:54:14
55.81 ریال14:52:16
55.88 ریال14:51:18
55.83 ریال14:47:15
55.84 ریال14:46:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات