شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ذغال سنگ (EUA)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.04%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی