شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ENEFI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 326 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 326 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.12%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی