شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند مصر / دلار

  • نرخ فعلی:0.0637
  • بالاترین قیمت روز:0.0638
  • پایین ترین قیمت روز:0.0634
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0634
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۶:۴۳
  • نرخ روز گذشته:0.0637
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک پوند مصر / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند مصر / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0637 ریال20:36:43
0.0634 ریال20:36:00
0.0634 ریال20:35:57
0.0637 ریال20:29:38
0.0634 ریال20:28:48
0.0637 ریال20:22:39
0.0634 ریال20:21:50
0.0637 ریال20:15:41
0.0637 ریال20:15:41
0.0634 ریال20:14:48
0.0637 ریال19:22:38
0.0634 ریال19:21:51
0.0637 ریال19:15:40
0.0637 ریال19:15:39
0.0634 ریال19:14:44
0.0637 ریال18:43:35
0.0634 ریال18:42:46
0.0637 ریال18:36:39
0.0634 ریال18:35:56
0.0634 ریال18:35:53
0.0637 ریال18:31:45
0.0634 ریال18:22:34
0.0637 ریال18:21:52
0.0634 ریال18:15:37
0.0634 ریال18:15:37
0.0637 ریال18:14:47
0.0634 ریال18:08:38
0.0637 ریال18:07:51
0.0634 ریال18:02:07
0.0637 ریال17:36:38
0.0634 ریال17:35:50
0.0634 ریال17:35:49
0.0637 ریال17:29:34
0.0634 ریال17:28:43
0.0637 ریال17:21:49
0.0634 ریال17:15:41
0.0634 ریال17:15:38
0.0637 ریال17:14:41
0.0634 ریال17:08:35
0.0637 ریال17:07:42
0.0634 ریال17:01:53
0.0637 ریال16:43:29
0.0634 ریال16:42:39
0.0637 ریال16:36:33
0.0634 ریال16:35:45
0.0634 ریال16:35:44
0.0637 ریال16:29:30
0.0634 ریال16:28:40
0.0637 ریال16:01:52
0.0634 ریال16:01:23
0.0634 ریال16:01:21
0.0637 ریال15:57:30
0.0634 ریال15:56:45
0.0637 ریال15:50:38
0.0637 ریال15:50:36
0.0634 ریال15:49:37
0.0637 ریال15:43:29
0.0634 ریال15:42:38
0.0637 ریال15:41:31
0.0634 ریال14:35:36
0.0634 ریال14:35:35
0.0637 ریال14:29:23
0.0634 ریال14:28:32
0.0637 ریال14:26:24
0.0634 ریال14:01:36
0.0635 ریال14:00:59
0.0635 ریال14:00:59
0.0634 ریال13:57:22
0.0635 ریال13:56:31
0.0634 ریال13:50:29
0.0634 ریال13:50:27
0.0635 ریال13:49:30
0.0634 ریال13:46:24
0.0637 ریال13:43:21
0.0635 ریال13:42:32
0.0637 ریال13:41:26
0.0635 ریال13:36:21
0.0637 ریال13:35:35
0.0637 ریال13:35:34
0.0635 ریال13:29:20
0.0637 ریال13:28:30
0.0635 ریال13:22:20
0.0637 ریال13:16:22
0.0634 ریال12:36:19
0.0635 ریال12:35:31
0.0635 ریال12:35:30
0.0637 ریال12:31:26
0.0634 ریال12:29:18
0.0635 ریال12:28:27
0.0634 ریال12:26:20
0.0637 ریال12:01:32
0.0638 ریال12:00:58
0.0638 ریال12:00:57
0.0637 ریال11:57:18
0.0638 ریال11:56:27
0.0637 ریال11:50:27
0.0637 ریال11:50:26
0.0638 ریال11:49:28
0.0637 ریال11:46:21
0.0636 ریال11:43:19
0.0637 ریال11:42:27
0.0636 ریال11:41:21
0.0638 ریال11:36:20
0.0637 ریال7:43:05
0.0634 ریال7:42:13
0.0637 ریال7:36:06
0.0634 ریال7:35:12
0.0634 ریال7:35:11
0.0637 ریال5:43:05
0.0634 ریال5:42:12
0.0637 ریال5:36:06
0.0634 ریال5:35:13
0.0634 ریال5:35:12
0.0637 ریال5:29:05
0.0634 ریال5:28:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی