iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DSE Broad

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,682 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 201.78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 95.78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,665 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 184.78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.12%