شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک / دلار

  • نرخ فعلی:0.1458
  • بالاترین قیمت روز:0.1458
  • پایین ترین قیمت روز:0.1444
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1445
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۶:۳۳
  • نرخ روز گذشته:0.1444
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.97%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1458 ریال14:36:33
0.1455 ریال14:35:51
0.1455 ریال14:35:50
0.1456 ریال14:29:30
0.1455 ریال14:28:39
0.1456 ریال14:26:28
0.1455 ریال14:22:27
0.1456 ریال14:21:45
0.1454 ریال14:16:31
0.1455 ریال14:15:34
0.1455 ریال14:15:33
0.1456 ریال14:14:39
0.1455 ریال14:11:37
0.1456 ریال13:51:35
0.1455 ریال13:50:35
0.1455 ریال13:50:34
0.1456 ریال13:49:40
0.1455 ریال13:43:28
0.1456 ریال13:42:40
0.1455 ریال13:41:33
0.1456 ریال13:36:30
0.1454 ریال13:35:40
0.1454 ریال13:35:39
0.1455 ریال13:29:27
0.1454 ریال13:28:36
0.1455 ریال13:26:29
0.1454 ریال13:16:29
0.1455 ریال13:06:29
0.1456 ریال13:01:36
0.1457 ریال13:01:12
0.1457 ریال13:01:12
0.1455 ریال12:57:26
0.1457 ریال12:56:37
0.1455 ریال12:51:33
0.1456 ریال12:50:41
0.1456 ریال12:50:38
0.1457 ریال12:49:35
0.1456 ریال12:43:25
0.1457 ریال12:42:34
0.1456 ریال12:41:30
0.1457 ریال12:36:31
0.1456 ریال12:35:45
0.1456 ریال12:35:43
0.1457 ریال12:29:27
0.1456 ریال12:28:32
0.1457 ریال12:26:23
0.1456 ریال12:16:27
0.1457 ریال12:15:33
0.1457 ریال12:15:32
0.1456 ریال12:14:38
0.1457 ریال12:11:29
0.1456 ریال12:06:29
0.1457 ریال12:01:41
0.1454 ریال12:01:15
0.1454 ریال12:01:13
0.1456 ریال11:57:25
0.1454 ریال11:56:37
0.1457 ریال11:51:32
0.1455 ریال11:50:32
0.1455 ریال11:50:30
0.1454 ریال11:49:35
0.1455 ریال11:46:26
0.1454 ریال11:43:22
0.1451 ریال11:42:36
0.1454 ریال11:36:27
0.1451 ریال11:35:37
0.1451 ریال11:35:37
0.1455 ریال11:31:27
0.1453 ریال11:29:19
0.1451 ریال11:28:30
0.1453 ریال11:26:20
0.1452 ریال11:22:19
0.1451 ریال10:57:05
0.145 ریال10:56:15
0.1451 ریال10:51:05
0.145 ریال10:36:05
0.1451 ریال10:35:14
0.1451 ریال10:35:13
0.145 ریال10:31:05
0.1452 ریال10:29:04
0.1451 ریال10:28:12
0.1452 ریال10:26:04
0.1451 ریال10:22:04
0.145 ریال10:21:15
0.1451 ریال10:16:05
0.145 ریال9:51:04
0.1449 ریال9:50:05
0.1449 ریال9:50:04
0.145 ریال9:49:13
0.1449 ریال9:46:05
0.145 ریال9:36:04
0.1449 ریال9:35:15
0.1449 ریال9:35:14
0.145 ریال9:29:04
0.1449 ریال9:28:14
0.145 ریال9:22:04
0.1449 ریال9:16:03
0.145 ریال9:15:05
0.145 ریال9:15:04
0.1448 ریال9:14:12
0.145 ریال9:11:04
0.1448 ریال8:46:04
0.1449 ریال8:43:04
0.1448 ریال8:42:12
0.1449 ریال8:36:04
0.1448 ریال8:35:13
0.1448 ریال8:35:12
0.1449 ریال8:29:04
0.1448 ریال8:28:11
0.1449 ریال8:22:04
0.1448 ریال7:16:04
0.1447 ریال7:15:05
0.1447 ریال7:15:04
0.1448 ریال7:14:12
0.1447 ریال7:08:04
0.1448 ریال7:07:11
0.1447 ریال7:06:04
0.1448 ریال6:36:04
0.1447 ریال6:35:13
0.1447 ریال6:35:13
0.1448 ریال6:31:05
0.1447 ریال5:57:05
0.1446 ریال5:21:13
0.1445 ریال5:16:04
0.1446 ریال5:11:04
0.1447 ریال5:08:04
0.1446 ریال5:07:11
0.1447 ریال5:00:17
0.1447 ریال5:00:16
0.1446 ریال4:57:04
0.1447 ریال4:56:12
0.1446 ریال4:50:05
0.1446 ریال4:50:04
0.1447 ریال4:49:11
0.1446 ریال4:43:04
0.1447 ریال4:42:12
0.1446 ریال4:41:04
0.1447 ریال4:36:04
0.1446 ریال4:35:13
0.1446 ریال4:35:12
0.1447 ریال4:29:03
0.1446 ریال4:28:12
0.1447 ریال4:22:04
0.1446 ریال4:01:06
0.1445 ریال4:00:19
0.1445 ریال4:00:18
0.1446 ریال3:57:04
0.1445 ریال3:56:12
0.1446 ریال3:51:04
0.1445 ریال3:08:04
0.1446 ریال3:07:11
0.1445 ریال3:01:04
0.1446 ریال3:00:18
0.1446 ریال3:00:16
0.1445 ریال2:57:04
0.1446 ریال2:56:11
0.1445 ریال2:50:05
0.1445 ریال2:50:04
0.1446 ریال2:49:12
0.1445 ریال2:46:04
0.1446 ریال1:31:04
0.1445 ریال1:29:03
0.1446 ریال1:28:10
0.1445 ریال1:26:04
0.1446 ریال1:01:04
0.1447 ریال1:00:17
0.1447 ریال1:00:17
0.1446 ریال0:57:04
0.1447 ریال0:56:12
0.1446 ریال0:50:05
0.1446 ریال0:50:04
0.1447 ریال0:49:11
0.1446 ریال0:43:04
0.1447 ریال0:42:11
0.1446 ریال0:36:05
0.1445 ریال0:35:12
0.1445 ریال0:35:11
0.1446 ریال0:31:04
0.1445 ریال0:26:04
0.1444 ریال0:21:12
0.1445 ریال0:16:04
0.1446 ریال0:15:04
0.1446 ریال0:15:03
0.1444 ریال0:14:10
0.1446 ریال0:11:04
0.1445 ریال0:08:04
0.1444 ریال0:07:11
0.1445 ریال0:05:09
0.1445 ریال0:05:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی