شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک / هریونیا اوکراین

  • نرخ فعلی:4.0579
  • بالاترین قیمت روز:4.062
  • پایین ترین قیمت روز:4.0088
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.0396
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۸:۲۶
  • نرخ روز گذشته:4.0389
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.019

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.0579 ریال22:28:26
4.0558 ریال22:21:23
4.0545 ریال22:14:23
4.0537 ریال22:07:25
4.0542 ریال22:00:38
4.0542 ریال22:00:37
4.0554 ریال21:56:24
4.056 ریال21:49:24
4.0529 ریال21:42:24
4.0525 ریال21:35:26
4.0525 ریال21:35:25
4.0514 ریال21:28:25
4.0519 ریال21:21:23
4.0526 ریال21:14:23
4.0525 ریال21:07:26
4.0516 ریال21:00:35
4.0516 ریال21:00:34
4.0501 ریال20:56:26
4.0504 ریال20:49:23
4.0494 ریال20:42:28
4.0486 ریال20:35:27
4.0486 ریال20:35:27
4.0475 ریال20:28:25
4.0491 ریال20:21:24
4.0495 ریال20:14:23
4.0498 ریال20:07:27
4.0518 ریال20:00:47
4.0518 ریال20:00:47
4.055 ریال19:56:26
4.062 ریال19:49:23
4.0568 ریال19:42:27
4.0569 ریال19:35:27
4.0569 ریال19:35:26
4.0526 ریال19:28:25
4.0494 ریال19:21:27
4.0467 ریال19:14:23
4.0397 ریال19:07:25
4.0387 ریال19:00:37
4.0387 ریال19:00:37
4.0365 ریال18:56:24
4.0309 ریال18:49:22
4.0305 ریال18:35:25
4.0305 ریال18:35:24
4.0274 ریال18:28:24
4.0306 ریال18:21:26
4.0307 ریال18:14:24
4.0267 ریال18:07:29
4.0285 ریال18:00:46
4.0285 ریال18:00:46
4.0293 ریال17:56:24
4.0234 ریال17:49:22
4.0197 ریال17:42:27
4.0189 ریال17:35:27
4.0189 ریال17:35:27
4.0222 ریال17:28:24
4.0202 ریال17:21:23
4.0163 ریال17:14:24
4.0235 ریال17:07:27
4.0237 ریال17:00:38
4.0237 ریال17:00:38
4.0244 ریال16:56:24
4.0267 ریال16:49:21
4.0296 ریال16:42:26
4.0327 ریال16:35:27
4.0327 ریال16:35:26
4.0254 ریال16:28:23
4.0132 ریال16:21:24
4.0111 ریال16:14:25
4.0106 ریال16:07:25
4.0095 ریال16:00:44
4.0095 ریال16:00:39
4.0121 ریال15:56:24
4.0119 ریال15:49:23
4.0098 ریال15:42:24
4.0117 ریال15:35:30
4.0117 ریال15:35:30
4.011 ریال15:28:22
4.0118 ریال15:21:23
4.0117 ریال15:14:21
4.0121 ریال15:07:27
4.0124 ریال15:00:39
4.0124 ریال15:00:36
4.0138 ریال14:56:25
4.015 ریال14:49:22
4.0119 ریال14:42:24
4.0108 ریال14:35:26
4.0097 ریال14:35:25
4.0088 ریال14:28:23
4.0115 ریال14:21:23
4.0111 ریال14:14:21
4.0102 ریال14:07:27
4.0088 ریال14:00:36
4.0088 ریال14:00:35
4.0113 ریال13:56:22
4.0122 ریال13:42:23
4.0144 ریال13:35:25
4.0144 ریال13:35:24
4.0148 ریال13:28:24
4.0116 ریال13:21:22
4.0132 ریال13:07:24
4.0129 ریال13:00:34
4.0129 ریال13:00:33
4.0163 ریال12:56:21
4.0122 ریال12:49:20
4.0135 ریال12:42:23
4.0161 ریال12:35:23
4.0161 ریال12:35:22
4.015 ریال12:28:21
4.0149 ریال12:21:20
4.0181 ریال12:14:21
4.0173 ریال12:07:25
4.0165 ریال12:00:36
4.0165 ریال12:00:34
4.0187 ریال11:56:20
4.018 ریال11:49:18
4.0212 ریال11:42:21
4.0185 ریال11:35:21
4.0185 ریال11:35:20
4.0199 ریال11:28:19
4.0173 ریال11:21:18
4.0208 ریال11:14:15
4.0206 ریال11:07:15
4.0257 ریال11:00:27
4.0257 ریال11:00:26
4.0277 ریال10:56:14
4.0279 ریال10:49:15
4.0291 ریال10:42:16
4.0281 ریال10:35:17
4.0281 ریال10:35:17
4.0285 ریال10:28:14
4.0291 ریال10:21:16
4.029 ریال10:14:14
4.0293 ریال10:00:27
4.0293 ریال10:00:25
4.0304 ریال9:56:15
4.0298 ریال9:49:14
4.0292 ریال9:42:15
4.0272 ریال9:35:16
4.0272 ریال9:35:15
4.0277 ریال9:28:16
4.0287 ریال9:21:14
4.0286 ریال9:14:14
4.0278 ریال9:07:14
4.0272 ریال9:00:23
4.0272 ریال9:00:22
4.0264 ریال8:56:15
4.0273 ریال8:49:13
4.0284 ریال8:42:15
4.0283 ریال8:35:15
4.0283 ریال8:35:14
4.0286 ریال8:28:15
4.0284 ریال8:21:15
4.0288 ریال8:14:14
4.028 ریال8:07:16
4.0277 ریال7:56:15
4.0279 ریال7:49:14
4.0272 ریال7:42:16
4.0273 ریال7:35:15
4.0273 ریال7:35:14
4.0281 ریال7:28:15
4.0283 ریال7:21:17
4.0285 ریال7:14:14
4.0289 ریال7:07:14
4.0296 ریال7:00:24
4.0296 ریال7:00:21
4.0287 ریال6:56:15
4.0303 ریال6:49:13
4.0294 ریال6:42:16
4.0293 ریال6:35:17
4.0293 ریال6:35:15
4.0288 ریال6:28:16
4.0287 ریال6:14:35
4.0289 ریال6:08:36
4.0293 ریال6:00:31
4.0293 ریال6:00:31
4.0305 ریال5:49:14
4.0301 ریال5:42:15
4.0292 ریال5:35:15
4.0292 ریال5:35:14
4.0295 ریال5:28:15
4.0293 ریال5:21:15
4.0299 ریال5:14:14
4.0313 ریال5:07:15
4.0312 ریال5:00:25
4.0312 ریال5:00:25
4.0337 ریال4:49:14
4.0335 ریال4:42:15
4.0348 ریال4:35:15
4.0348 ریال4:35:14
4.0352 ریال4:28:14
4.0348 ریال4:21:15
4.0346 ریال4:14:14
4.034 ریال4:07:16
4.0339 ریال4:00:26
4.0339 ریال4:00:21
4.0341 ریال3:56:15
4.034 ریال3:42:14
4.0334 ریال3:35:17
4.0334 ریال3:35:16
4.0332 ریال3:28:15
4.0331 ریال3:21:14
4.0332 ریال3:14:14
4.0333 ریال3:07:14
4.0331 ریال3:00:25
4.0331 ریال3:00:24
4.0334 ریال2:56:15
4.0341 ریال2:49:13
4.0351 ریال2:42:17
4.0358 ریال2:35:17
4.0358 ریال2:35:16
4.036 ریال2:28:14
4.0357 ریال2:21:15
4.036 ریال2:14:15
4.0348 ریال2:07:16
4.0346 ریال2:00:26
4.0346 ریال2:00:25
4.0349 ریال1:56:15
4.0342 ریال1:49:15
4.0344 ریال1:42:14
4.0341 ریال1:35:14
4.0341 ریال1:35:14
4.035 ریال1:28:15
4.0349 ریال1:21:15
4.0341 ریال1:14:14
4.035 ریال1:00:20
4.035 ریال1:00:18
4.036 ریال0:56:15
4.0362 ریال0:49:13
4.0363 ریال0:42:15
4.0376 ریال0:35:15
4.0376 ریال0:35:15
4.0395 ریال0:28:14
4.0383 ریال0:21:16
4.0382 ریال0:14:13
4.0396 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی