شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/UAH Ask

  • نرخ فعلی:3.6422
  • بالاترین قیمت روز:3.6446
  • پایین ترین قیمت روز:3.6277
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6303
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۶:۳۶
  • نرخ روز گذشته:3.6302
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.012

نمودار کندل استیک DKK/UAH Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/UAH Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6422 ریال11:56:36
3.6446 ریال11:42:39
3.6296 ریال11:21:41
3.6299 ریال10:56:31
3.6293 ریال10:42:33
3.6278 ریال9:56:23
3.6283 ریال9:42:22
3.6285 ریال9:21:22
3.6284 ریال8:42:19
3.6277 ریال8:21:22
3.6283 ریال7:42:19
3.6285 ریال7:21:20
3.6292 ریال6:56:20
3.6302 ریال6:42:22
3.6303 ریال5:56:19
3.6299 ریال5:42:21
3.6297 ریال5:21:22
3.6298 ریال4:56:19
3.6293 ریال4:42:19
3.632 ریال4:21:20
3.6317 ریال3:56:19
3.6319 ریال3:42:19
3.632 ریال3:21:17
3.6322 ریال2:42:17
3.6313 ریال2:21:23
3.632 ریال1:56:16
3.6314 ریال1:42:18
3.6313 ریال1:21:19
3.6308 ریال0:56:17
3.6311 ریال0:42:17
3.6303 ریال0:21:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات