شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک / لئو رومانی تقاضا

  • نرخ فعلی:0.6521
  • بالاترین قیمت روز:0.653
  • پایین ترین قیمت روز:0.6503
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6514
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۷:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.6505
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0016

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / لئو رومانی تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / لئو رومانی تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6521 ریال21:57:15
0.6519 ریال20:43:24
0.6515 ریال20:36:32
0.6515 ریال20:36:31
0.6513 ریال20:22:15
0.6514 ریال20:08:30
0.6517 ریال19:57:32
0.6521 ریال19:43:15
0.6523 ریال19:36:34
0.6523 ریال19:36:34
0.6516 ریال19:22:14
0.6519 ریال19:08:17
0.6522 ریال18:57:24
0.6515 ریال18:43:13
0.6514 ریال18:36:25
0.6514 ریال18:36:22
0.6511 ریال18:22:12
0.6513 ریال18:08:22
0.6504 ریال17:57:09
0.6506 ریال17:43:20
0.6503 ریال17:36:24
0.6503 ریال17:36:24
0.6506 ریال17:22:13
0.6509 ریال17:08:18
0.6511 ریال16:08:04
0.6512 ریال15:57:00
0.651 ریال15:43:00
0.6506 ریال15:36:13
0.6506 ریال15:36:12
0.651 ریال15:21:56
0.6511 ریال15:07:52
0.6508 ریال14:57:01
0.6513 ریال14:42:57
0.651 ریال14:36:13
0.651 ریال14:36:00
0.6516 ریال14:07:57
0.6523 ریال13:56:57
0.6524 ریال13:42:52
0.6526 ریال13:35:57
0.6526 ریال13:35:57
0.6524 ریال13:21:51
0.6521 ریال13:07:51
0.6517 ریال12:56:52
0.6528 ریال12:42:46
0.653 ریال12:35:55
0.653 ریال12:35:50
0.6527 ریال12:21:44
0.6524 ریال12:07:50
0.6523 ریال11:56:50
0.6529 ریال11:42:46
0.6526 ریال11:35:52
0.6526 ریال11:35:52
0.6527 ریال11:21:22
0.6528 ریال11:07:22
0.653 ریال10:56:21
0.6528 ریال10:42:22
0.6525 ریال10:35:22
0.6525 ریال10:35:22
0.6527 ریال10:21:21
0.6525 ریال10:07:22
0.6523 ریال9:56:20
0.6522 ریال9:42:20
0.6524 ریال9:35:27
0.6524 ریال9:35:27
0.6522 ریال9:21:25
0.6523 ریال8:57:17
0.6524 ریال8:42:20
0.6522 ریال8:35:22
0.6522 ریال8:35:22
0.6523 ریال8:21:20
0.6522 ریال7:56:21
0.6524 ریال7:35:21
0.6524 ریال7:35:20
0.6526 ریال7:21:22
0.6523 ریال7:07:20
0.6521 ریال6:42:21
0.6523 ریال6:35:26
0.6523 ریال6:35:25
0.6522 ریال6:21:22
0.6526 ریال6:07:22
0.6518 ریال5:56:21
0.6512 ریال5:42:20
0.6516 ریال5:35:21
0.6516 ریال5:35:20
0.6513 ریال5:21:21
0.6515 ریال5:07:18
0.6517 ریال4:56:20
0.6513 ریال4:42:20
0.6514 ریال4:35:20
0.6514 ریال4:35:19
0.6512 ریال3:56:19
0.6511 ریال3:35:20
0.6511 ریال3:35:19
0.651 ریال3:21:21
0.6508 ریال3:07:19
0.6506 ریال2:42:20
0.6511 ریال2:28:17
0.6512 ریال2:07:21
0.6513 ریال1:56:19
0.6514 ریال1:42:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی