شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک / ریال قطر

  • نرخ فعلی:0.5475
  • بالاترین قیمت روز:0.5532
  • پایین ترین قیمت روز:0.547
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5495
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۵:۳۰
  • نرخ روز گذشته:0.5493
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / ریال قطر در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / ریال قطر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5475 ریال13:35:30
0.5475 ریال13:35:30
0.5473 ریال13:28:29
0.547 ریال13:21:27
0.5471 ریال13:14:26
0.547 ریال13:07:28
0.5471 ریال13:00:45
0.5471 ریال13:00:45
0.5473 ریال12:56:25
0.5472 ریال12:42:27
0.5473 ریال12:35:29
0.5473 ریال12:35:28
0.5475 ریال12:28:25
0.5517 ریال12:21:24
0.5474 ریال12:14:25
0.5473 ریال12:00:56
0.5473 ریال12:00:54
0.5475 ریال11:56:25
0.5473 ریال11:49:23
0.5475 ریال11:35:27
0.5475 ریال11:35:26
0.5473 ریال11:28:25
0.5475 ریال11:21:22
0.5519 ریال11:14:19
0.5518 ریال11:07:20
0.5475 ریال11:00:36
0.5475 ریال11:00:36
0.5478 ریال10:56:19
0.5481 ریال10:49:19
0.548 ریال10:42:20
0.5515 ریال10:35:22
0.5515 ریال10:35:21
0.5479 ریال10:28:18
0.5516 ریال10:14:18
0.548 ریال10:07:21
0.5481 ریال9:56:19
0.5517 ریال9:49:18
0.5516 ریال9:42:19
0.5478 ریال9:28:20
0.5479 ریال9:21:18
0.548 ریال9:14:18
0.5478 ریال9:00:35
0.5478 ریال9:00:35
0.5477 ریال8:56:20
0.5478 ریال8:49:18
0.5479 ریال8:21:19
0.548 ریال8:14:18
0.5479 ریال7:49:18
0.5478 ریال7:35:20
0.5478 ریال7:35:19
0.5479 ریال7:14:18
0.548 ریال7:07:19
0.5481 ریال7:00:31
0.5481 ریال7:00:30
0.548 ریال6:56:19
0.5481 ریال6:35:22
0.5481 ریال6:35:21
0.548 ریال6:09:14
0.5482 ریال5:58:04
0.5483 ریال5:49:18
0.5481 ریال5:42:19
0.548 ریال5:35:19
0.548 ریال5:35:18
0.5481 ریال5:28:19
0.548 ریال5:21:19
0.5481 ریال5:14:19
0.5483 ریال5:00:36
0.5483 ریال5:00:36
0.5486 ریال4:42:19
0.5488 ریال4:35:19
0.5488 ریال4:35:18
0.5489 ریال4:28:17
0.5488 ریال4:14:18
0.5487 ریال3:49:18
0.5486 ریال2:56:18
0.553 ریال2:49:17
0.5532 ریال2:42:21
0.5489 ریال2:14:19
0.5488 ریال1:56:19
0.553 ریال1:42:19
0.5487 ریال1:35:18
0.5487 ریال1:35:18
0.5488 ریال1:21:19
0.5487 ریال1:14:18
0.5488 ریال1:00:28
0.5488 ریال1:00:27
0.549 ریال0:56:19
0.5489 ریال0:49:17
0.5491 ریال0:42:19
0.5492 ریال0:35:20
0.5492 ریال0:35:20
0.5494 ریال0:28:19
0.5493 ریال0:14:17
0.5495 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی