شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/NOK Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون نروژ 10.268 10.2612 10.2711 10.2651 (0.01%) 0.0009 ۰۱:۳۱:۰۴
کرون دانمارک / دلار 0.1455 0.1454 0.1456 0.1454 (0.14%) 0.0002 ۰۱:۳۵:۱۰
/ درهم امارات 0.5348 0.5343 0.5348 0.5343 (0.11%) 0.0006 ۰۰:۴۹:۱۲
درهم امارات / 2.7947 2.7947 2.796 2.7957 (0.04%) 0.0011 ۰۱:۲۸:۱۲
AUD/NOK 6.399 6.3884 6.4 6.4 (0.09%) 0.0058 ۰۱:۲۸:۱۳
DKK/AUD 0.2335 0.2335 0.2337 0.2335 (0.04%) 0.0001 ۰۱:۲۸:۱۴
ARS/NOK 0.1576 0.1576 0.1578 0.1578 (0.19%) 0.0003 ۰۱:۲۸:۱۴
DKK/ARS 9.4878 9.4795 9.4878 9.4795 (0.11%) 0.0105 ۰۱:۲۸:۱۴
DKK/BBD 0.2967 0.2966 0.2967 0.2966 (0.13%) 0.0004 ۰۱:۲۸:۱۵
DKK/BGN 0.2622 0.2621 0.2622 0.2622 (0.04%) 0.0001 ۰۱:۲۸:۱۴
DKK/BHD 0 0.0547 0.0553 0.055 (0%) 0 ۲۰ فروردین
BRL/NOK 1.9967 1.9967 2.005 2.005 (0.6%) 0.012 ۰۱:۲۸:۱۵
DKK/BRL 0.748 0.7457 0.748 0.7457 (0.58%) 0.0043 ۰۱:۲۸:۱۵
CAD/NOK 7.3197 7.3175 7.3301 7.3301 (0.19%) 0.0137 ۰۱:۲۸:۱۳
DKK/CAD 0.2042 0.2039 0.2042 0.2039 (0.25%) 0.0005 ۰۱:۲۸:۱۴
CHF/NOK 10.571 10.5593 10.571 10.5627 (0.07%) 0.0075 ۰۱:۲۸:۱۳
DKK/CHF 14.1383 14.1378 14.144 14.1421 (0.01%) 0.0018 ۰۱:۲۸:۱۳
DKK/CLP 123.29 122.93 123.29 122.93 (0.33%) 0.4 ۰۱:۱۴:۱۳
DKK/CNY 1.0292 1.0282 1.0292 1.0282 (0.14%) 0.0014 ۰۱:۲۸:۱۴
CNY/NOK 1.4528 1.4528 1.4534 1.4531 (0.03%) 0.0005 ۰۱:۲۸:۱۵
DKK/COP 567.84 567.29 567.84 567.29 (0.12%) 0.67 ۰۱:۲۸:۱۴
DKK/CZK 3.6311 3.6311 3.6369 3.6369 (0.18%) 0.0065 ۰۱:۲۸:۱۴
DKK/HUF 48.044 48.037 48.055 48.037 (0.02%) 0.011 ۰۱:۲۸:۱۳
DKK/PLN 0.6077 0.6073 0.6077 0.6073 (0.02%) 0.0001 ۰۱:۲۸:۱۳
DKK/SEK 1.4656 1.4643 1.4671 1.467 (0.07%) 0.001 ۰۱:۲۸:۱۲
DKK/JPY 15.8442 15.8312 15.8442 15.8337 (0.08%) 0.0126 ۰۱:۲۸:۱۴
DKK/SGD 0.2075 0.2074 0.2075 0.2074 (0.1%) 0.0002 ۰۰:۲۸:۱۲
DKK/ZAR 2.656 2.6471 2.656 2.6471 (0.15%) 0.0039 ۰۱:۲۸:۱۲
DKK/THB 4.7648 4.7602 4.7648 4.7602 (0.09%) 0.0044 ۰۱:۲۸:۱۲
DKK/HKD 1.1284 1.1274 1.1284 1.1274 (0.12%) 0.0014 ۰۱:۲۸:۱۳
DKK/INR 11.0579 11.0466 11.0579 11.0487 (0.1%) 0.0108 ۰۱:۲۸:۱۴
DKK/MXN 3.4998 3.4998 3.5079 3.5039 (0.39%) 0.0136 ۰۱:۲۸:۱۳
DKK/MYR 0.6333 0.6326 0.6333 0.6326 (0.13%) 0.0008 ۰۱:۲۸:۱۳
DKK/NOK 1.4933 1.4926 1.4934 1.4934 (0.06%) 0.0009 ۰۱:۲۸:۱۳
DKK/PHP 7.3472 7.3405 7.3472 7.3459 (0.04%) 0.0029 ۰۱:۲۸:۱۴
DKK/TWD 4.3847 4.3811 4.3847 4.3827 (0.13%) 0.0057 ۰۱:۲۸:۱۲
DKK/UAH 3.9864 3.982 3.9864 3.9831 (0.1%) 0.0041 ۰۱:۲۸:۱۲
DKK/EGP 2.2999 2.2974 2.2999 2.2974 (0.13%) 0.003 ۰۱:۲۸:۱۶
/ یورو 0 0.1339 0.134 0.134 (0%) 0 ۲۰ فروردین
DKK/GBP 0 0.1174 0.1183 0.1175 (0%) 0 ۲۰ فروردین
DKK/IDR 2358.11 2355.88 2358.11 2355.88 (0.11%) 2.52 ۰۱:۲۸:۱۶
DKK/JMD 20.08 20.07 20.08 20.07 (0.1%) 0.02 ۰۰:۴۹:۱۶
DKK/JOD 0.1033 0.1032 0.1033 0.1032 (0.19%) 0.0002 ۰۱:۲۸:۱۶
DKK/KES 15.45 15.44 15.45 15.44 (0.13%) 0.02 ۰۰:۴۹:۱۶
DKK/KRW 176.84 176.77 176.93 176.93 (0.02%) 0.04 ۰۱:۲۸:۱۶
DKK/LBP 221.07 220.84 221.07 220.84 (0.13%) 0.28 ۰۱:۲۸:۱۶
DKK/LKR 28.22 28.21 28.22 28.21 (0.11%) 0.03 ۰۰:۴۹:۱۶
DKK/LTL 0 0.4693 0.4715 0.4693 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
DKK/MAD 1.4945 1.4938 1.4954 1.4947 (0%) 0 ۰۱:۲۸:۱۶
DKK/NAD 2.6623 2.6594 2.6623 2.6595 (0.13%) 0.0035 ۰۱:۲۸:۱۶
DKK/NPR 17.78 17.77 17.78 17.77 (0.11%) 0.02 ۰۰:۴۹:۱۶
DKK/NZD 0.2418 0.2418 0.242 0.242 (0.12%) 0.0003 ۰۱:۱۴:۱۲
DKK/OMR 0.056 0.056 0.056 0.056 (0.18%) 0.0001 ۰۰:۲۸:۱۶
DKK/PAB 0.1455 0.1454 0.1455 0.1454 (0.14%) 0.0002 ۰۰:۴۹:۱۶
DKK/PKR 24.53 24.5 24.53 24.5 (0.08%) 0.02 ۰۱:۱۴:۱۱
DKK/QAR 0.5301 0.5296 0.5301 0.5296 (0.13%) 0.0007 ۰۱:۲۸:۱۶
DKK/RON 0.6478 0.6478 0.6482 0.648 (0%) 0 ۰۱:۱۴:۱۳
DKK/RUB 10.932 10.8969 10.932 10.8969 (0.33%) 0.0358 ۰۱:۲۸:۱۶
DKK/SAR 0.5478 0.5472 0.5478 0.5472 (0.09%) 0.0005 ۰۱:۱۴:۱۴
DKK/TRY 0.9867 0.9861 0.9867 0.9861 (0.13%) 0.0013 ۰۱:۲۸:۱۲
DKK/VEF 14066.061 14051.028 14066.061 14051.028 (0.13%) 18.3097 ۰۱:۲۸:۱۶
DKK/XAF 87.86 87.77 87.86 87.77 (0.13%) 0.11 ۰۱:۱۴:۱۴
DKK/XCD 0.3958 0.3955 0.3958 0.3955 (0.13%) 0.0005 ۰۱:۲۸:۱۶
EUR/NOK 11.1527 11.1414 11.1527 11.1449 (0.06%) 0.0068 ۰۱:۲۸:۱۳
GBP/NOK 12.715 12.707 12.715 12.7087 (0.13%) 0.0167 ۰۱:۲۸:۱۳
HKD/NOK 1.3243 1.3239 1.3247 1.3247 (0.05%) 0.0006 ۰۱:۲۸:۱۶
INR/NOK 0 0.1347 0.1363 0.1352 (0%) 0 ۲۰ فروردین
JPY/NOK 0.0945 0.0944 0.0945 0.0944 (0%) 0 ۰۱:۱۴:۱۱
MXN/NOK 0.4271 0.4255 0.4271 0.4269 (0.3%) 0.0013 ۰۱:۲۸:۱۶
SEK/NOK 1.021 1.0199 1.021 1.0203 (0.01%) 0.0001 ۰۱:۲۸:۱۳
ZAR/NOK 0.5632 0.563 0.5645 0.5645 (0.05%) 0.0003 ۰۱:۲۸:۱۲
NZD/NOK 6.1783 6.1675 6.1784 6.1717 (0.19%) 0.012 ۰۱:۲۸:۱۳
PHP/NOK 0.2035 0.2033 0.2035 0.2033 (0.05%) 0.0001 ۰۱:۱۴:۱۴
PLN/NOK 2.461 2.4575 2.4615 2.4615 (0.01%) 0.0003 ۰۱:۲۸:۱۳
RUB/NOK 0.1368 0.1367 0.137 0.137 (0.22%) 0.0003 ۰۱:۲۸:۱۶
SAR/NOK 2.7295 2.7295 2.7307 2.7301 (0.01%) 0.0002 ۰۱:۲۸:۱۶
SGD/NOK 7.1986 7.1986 7.2042 7.2038 (0.03%) 0.0022 ۰۱:۲۸:۱۲
THB/NOK 0.3138 0.3137 0.3138 0.3138 (0.03%) 0.0001 ۰۱:۲۸:۱۶
TRY/NOK 1.514 1.514 1.5154 1.5154 (0.16%) 0.0024 ۰۱:۲۸:۱۶
TWD/NOK 0.341 0.3408 0.341 0.3409 (0%) 0 ۰۱:۲۸:۱۶
VEF/NOK 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 (100%) 0.0001 ۱۵:۲۸:۱۷
CZK/NOK 0 0.4114 0.4114 0.4114 (0%) 0 ۲۰ فروردین
DKK/ISK 0 20.747 20.747 20.747 (0%) 0 ۲۰ فروردین
ISK/NOK 0 0.0738 0.0738 0.0738 (0%) 0 ۱۴ فروردین
DKK/LVL 0 0.0941 0.0941 0.0941 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی