شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:3.3352
  • بالاترین قیمت روز:3.3422
  • پایین ترین قیمت روز:3.332
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.3391
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۶:۱۶
  • نرخ روز گذشته:3.3399
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0047

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.3352 ریال4:56:16
3.3357 ریال4:49:15
3.3354 ریال4:42:16
3.3352 ریال4:35:17
3.3352 ریال4:35:16
3.3361 ریال4:28:16
3.3326 ریال4:21:15
3.3366 ریال4:14:15
3.3339 ریال4:00:28
3.3339 ریال4:00:27
3.3345 ریال3:56:16
3.3336 ریال3:49:15
3.3323 ریال3:42:17
3.332 ریال3:35:16
3.332 ریال3:35:16
3.3329 ریال3:28:16
3.3332 ریال3:21:15
3.3331 ریال3:14:16
3.3356 ریال3:07:15
3.3368 ریال3:00:29
3.3368 ریال3:00:29
3.3402 ریال2:56:16
3.3358 ریال2:49:15
3.339 ریال2:42:16
3.3422 ریال2:28:17
3.3419 ریال2:14:16
3.3409 ریال2:07:17
3.3408 ریال2:00:38
3.3408 ریال2:00:38
3.3405 ریال1:49:15
3.3408 ریال1:42:18
3.335 ریال1:35:17
3.335 ریال1:35:16
3.3374 ریال1:28:17
3.3369 ریال1:21:16
3.3348 ریال1:14:16
3.3357 ریال1:07:15
3.3347 ریال1:00:28
3.3347 ریال1:00:28
3.333 ریال0:49:14
3.332 ریال0:42:17
3.3349 ریال0:35:17
3.3349 ریال0:35:16
3.336 ریال0:28:15
3.337 ریال0:21:17
3.3353 ریال0:14:16
3.3391 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی