شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک / پزوی مکزیک تقاضا

  • نرخ فعلی:3.3114
  • بالاترین قیمت روز:3.316
  • پایین ترین قیمت روز:3.2946
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2983
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۸:۱۷
  • نرخ روز گذشته:3.2968
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0146

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / پزوی مکزیک تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / پزوی مکزیک تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.3114 ریال15:28:17
3.3117 ریال15:14:17
3.309 ریال15:07:18
3.3096 ریال15:00:35
3.3096 ریال15:00:34
3.3076 ریال14:56:19
3.3077 ریال14:49:18
3.3085 ریال14:42:20
3.3018 ریال14:35:19
3.3018 ریال14:35:19
3.3054 ریال14:28:20
3.3061 ریال14:21:19
3.308 ریال14:14:17
3.3066 ریال14:07:21
3.3078 ریال13:56:17
3.3148 ریال13:49:17
3.3153 ریال13:42:19
3.3132 ریال13:35:21
3.3132 ریال13:35:20
3.3114 ریال13:28:19
3.3054 ریال13:21:19
3.3058 ریال13:14:18
3.3085 ریال13:07:20
3.3119 ریال13:00:26
3.3119 ریال13:00:26
3.3107 ریال12:56:20
3.3156 ریال12:49:17
3.316 ریال12:42:20
3.3115 ریال12:35:20
3.3115 ریال12:35:20
3.3081 ریال12:28:20
3.3068 ریال12:21:19
3.3053 ریال12:14:17
3.3042 ریال12:07:22
3.3047 ریال11:56:18
3.3068 ریال11:49:18
3.3053 ریال11:42:20
3.304 ریال11:35:19
3.304 ریال11:35:18
3.3051 ریال11:28:19
3.3101 ریال11:21:17
3.3083 ریال11:14:17
3.3056 ریال11:07:19
3.3099 ریال11:00:33
3.3099 ریال11:00:32
3.305 ریال10:56:17
3.3064 ریال10:49:17
3.3032 ریال10:42:18
3.3011 ریال10:35:17
3.3011 ریال10:35:16
3.3 ریال10:28:18
3.2983 ریال10:21:18
3.2987 ریال10:14:16
3.3002 ریال10:07:17
3.3015 ریال9:56:18
3.3028 ریال9:42:16
3.306 ریال9:35:18
3.306 ریال9:35:17
3.3065 ریال9:28:17
3.3061 ریال9:21:17
3.3067 ریال9:14:16
3.3066 ریال8:56:38
3.3045 ریال8:49:18
3.305 ریال8:42:17
3.3072 ریال8:35:21
3.3072 ریال8:35:21
3.304 ریال8:21:17
3.3026 ریال8:14:17
3.3027 ریال8:07:19
3.3029 ریال8:00:37
3.3029 ریال8:00:35
3.3042 ریال7:56:19
3.304 ریال7:49:18
3.3037 ریال7:42:17
3.3012 ریال7:35:20
3.3012 ریال7:35:20
3.3026 ریال7:28:19
3.3057 ریال7:21:18
3.3048 ریال7:14:17
3.3043 ریال7:07:19
3.306 ریال6:56:18
3.3051 ریال6:49:16
3.3054 ریال6:42:20
3.3066 ریال6:35:21
3.3066 ریال6:35:21
3.3058 ریال6:28:20
3.3066 ریال6:21:19
3.3068 ریال6:14:17
3.3066 ریال6:07:18
3.3071 ریال6:00:47
3.3071 ریال6:00:45
3.3101 ریال5:56:18
3.3105 ریال5:49:17
3.3096 ریال5:42:19
3.3083 ریال5:35:19
3.3083 ریال5:35:18
3.304 ریال5:28:19
3.3059 ریال5:21:18
3.3024 ریال5:14:17
3.3048 ریال5:07:18
3.3053 ریال4:56:17
3.3028 ریال4:49:16
3.3032 ریال4:42:18
3.3037 ریال4:35:18
3.3037 ریال4:35:17
3.3026 ریال4:28:17
3.3038 ریال4:21:16
3.3017 ریال4:14:15
3.3035 ریال4:07:17
3.3056 ریال3:56:16
3.3045 ریال3:49:16
3.3047 ریال3:42:16
3.3062 ریال3:35:16
3.3062 ریال3:35:16
3.3068 ریال3:28:16
3.307 ریال3:21:15
3.3075 ریال3:14:15
3.3067 ریال3:07:18
3.3054 ریال2:56:16
3.3066 ریال2:49:15
3.3068 ریال2:42:18
3.3067 ریال2:35:18
3.3067 ریال2:35:17
3.3062 ریال2:28:17
3.3053 ریال2:21:17
3.3051 ریال2:14:15
3.3052 ریال2:07:17
3.3013 ریال1:56:15
3.3034 ریال1:49:15
3.3037 ریال1:42:17
3.3016 ریال1:35:18
3.3016 ریال1:35:17
3.3011 ریال1:28:15
3.3009 ریال1:21:17
3.3001 ریال1:14:16
3.3003 ریال1:07:16
3.2958 ریال1:00:28
3.2958 ریال1:00:27
3.2946 ریال0:56:16
3.2966 ریال0:49:15
3.2975 ریال0:42:16
3.3041 ریال0:35:17
3.3041 ریال0:35:17
3.2996 ریال0:28:16
3.2999 ریال0:21:17
3.3046 ریال0:14:16
3.2983 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی