شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/ISK Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون ایسلند 144.25 143.15 144.33 143.15 (0.82%) 1.17 ۱۲:۱۵:۳۳
کرون دانمارک / دلار 0.1446 0.1445 0.1457 0.1457 (0.83%) 0.0012 ۱۲:۱۵:۳۳
/ درهم امارات 0.5309 0.5308 0.535 0.535 (0.7%) 0.0037 ۱۲:۰۷:۳۹
درهم امارات / کرونا ایسلند 39.27 38.98 39.29 38.98 (0.72%) 0.28 ۱۲:۰۷:۴۲
AUD/ISK 87.79 87.69 88.54 88.54 (0.79%) 0.69 ۱۲:۰۷:۴۳
DKK/AUD 0.2376 0.2355 0.2379 0.2356 (0.81%) 0.0019 ۱۱:۴۹:۳۹
ARS/ISK 2.21 2.21 2.22 2.21 (0.45%) 0.01 ۱۱:۰۱:۰۹
DKK/ARS 9.3929 9.3922 9.4729 9.4729 (0.79%) 0.0747 ۱۲:۰۷:۴۳
DKK/BBD 0.2947 0.2947 0.2971 0.2971 (0.71%) 0.0021 ۱۲:۰۷:۴۳
DKK/BGN 0.2621 0.262 0.2621 0.262 (0%) 0 ۱۲:۰۷:۴۲
DKK/BHD 0.0547 0.0547 0.0549 0.0549 (0.18%) 0.0001 ۱۲:۰۷:۴۳
BRL/ISK 27.22 27.08 27.35 27.08 (0.63%) 0.17 ۱۲:۰۷:۴۳
DKK/BRL 0.7662 0.7627 0.7698 0.7698 (0.56%) 0.0043 ۱۲:۰۷:۴۳
CAD/ISK 102.22 102.08 102.33 102.16 (0.03%) 0.03 ۱۲:۰۷:۴۱
DKK/CAD 0.2039 0.2038 0.2043 0.2042 (0.05%) 0.0001 ۱۲:۰۷:۴۲
DKK/CHF 14.1462 14.1404 14.1796 14.1796 (0.22%) 0.0309 ۱۲:۰۷:۴۰
CHF/ISK 147.43 146.68 147.54 147.08 (0.22%) 0.33 ۱۲:۰۷:۴۰
DKK/CLP 123.13 123.05 124.02 124.02 (0.41%) 0.51 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/CNY 1.0253 1.0252 1.0285 1.0285 (0.24%) 0.0025 ۱۲:۰۷:۴۲
CNY/ISK 20.34 20.28 20.35 20.28 (0.25%) 0.05 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/COP 575.68 575.64 583.15 581.98 (1.04%) 5.98 ۱۲:۰۷:۴۲
DKK/CZK 3.6877 3.6641 3.7005 3.6641 (0.64%) 0.0233 ۱۲:۰۷:۴۲
DKK/HUF 48.754 48.451 48.866 48.451 (0.59%) 0.288 ۱۲:۰۷:۴۱
DKK/PLN 0.6113 0.6073 0.6133 0.6075 (0.59%) 0.0036 ۱۲:۰۷:۴۲
DKK/SEK 1.4649 1.4585 1.4753 1.4585 (0.4%) 0.0058 ۱۲:۰۷:۴۰
DKK/JPY 15.7728 15.7559 15.8552 15.8552 (0.5%) 0.0794 ۱۲:۰۷:۴۲
DKK/SGD 0.2072 0.207 0.2083 0.2077 (0.34%) 0.0007 ۱۱:۴۹:۳۷
DKK/ZAR 2.7008 2.6868 2.7924 2.6884 (0.15%) 0.004 ۱۲:۰۷:۴۰
DKK/THB 4.7446 4.7392 4.7737 4.7737 (0.73%) 0.0346 ۱۲:۰۷:۳۹
DKK/HKD 1.1203 1.12 1.1292 1.1292 (0.73%) 0.0082 ۱۲:۰۷:۴۲
DKK/INR 10.9814 10.9793 11.0434 11.0434 (0.5%) 0.0544 ۱۲:۰۷:۴۱
DKK/MXN 3.5935 3.5514 3.7089 3.564 (0.66%) 0.0237 ۱۲:۰۷:۴۲
DKK/MYR 0.6311 0.6289 0.6332 0.632 (0.1%) 0.0006 ۱۲:۰۷:۴۱
DKK/NOK 1.5083 1.4938 1.5206 1.4945 (0.91%) 0.0136 ۱۲:۰۷:۴۰
DKK/PHP 7.3033 7.3033 7.3548 7.3501 (0.45%) 0.0328 ۱۲:۰۷:۴۲
DKK/TWD 4.3686 4.3685 4.3911 4.3911 (0.57%) 0.0247 ۱۲:۰۷:۳۹
DKK/UAH 3.9267 3.9267 3.9571 3.9571 (0.8%) 0.0315 ۱۲:۰۷:۳۹
DKK/EGP 2.2832 2.283 2.3013 2.3013 (0.74%) 0.0168 ۱۲:۰۷:۴۴
/ یورو 0.1339 0.1339 0.134 0.134 (0%) 0 ۱۱:۰۰:۵۶
DKK/GBP 0.1181 0.118 0.1184 0.1181 (0.51%) 0.0006 ۱۱:۲۱:۲۲
DKK/IDR 2376.41 2371.17 2390.51 2371.17 (0.28%) 6.58 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/JMD 19.8 19.79 19.95 19.95 (0.71%) 0.14 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/JOD 0.1026 0.1026 0.1034 0.1034 (0.68%) 0.0007 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/KES 15.36 15.36 15.47 15.46 (0.59%) 0.09 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/KRW 177.28 176.56 177.55 177.42 (0.07%) 0.12 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/LBP 219.52 219.39 221.14 221.14 (0.7%) 1.53 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/LKR 27.97 27.95 28.18 28.18 (0.71%) 0.2 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/LTL 0 0.4693 0.4715 0.4693 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
DKK/MAD 1.4895 1.4882 1.4941 1.4939 (0.18%) 0.0027 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/NAD 2.7037 2.6816 2.7138 2.6816 (0.54%) 0.0144 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/NPR 17.62 17.59 17.67 17.67 (0.23%) 0.04 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/NZD 0.2438 0.2421 0.2463 0.2425 (0.49%) 0.0012 ۱۲:۰۷:۴۲
DKK/OMR 0.0558 0.0558 0.0561 0.0561 (0.72%) 0.0004 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/PAB 0.1445 0.1445 0.1456 0.1456 (0.69%) 0.001 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/PKR 24.28 24.197 24.46 24.46 (0.7%) 0.17 ۱۲:۰۷:۴۰
DKK/QAR 0.5296 0.5265 0.5353 0.5305 (0.13%) 0.0007 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/RON 0.6468 0.6468 0.6479 0.6476 (0.11%) 0.0007 ۱۱:۰۱:۱۷
DKK/RUB 11.012 10.9716 11.0357 10.9863 (0.17%) 0.0184 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/SAR 0.5436 0.5435 0.5476 0.5476 (0.7%) 0.0038 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/TRY 0.9811 0.9776 0.9827 0.9781 (0.29%) 0.0028 ۱۲:۰۷:۳۹
DKK/VEF 12522.9958 12522.0006 13376.4582 13376.4582 (6.83%) 854.6386 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/XAF 87.76 87.76 88.52 88.52 (0.9%) 0.79 ۱۲:۰۷:۴۴
DKK/XCD 0.3931 0.393 0.3962 0.3962 (0.84%) 0.0033 ۱۲:۰۷:۴۴
EUR/ISK 155.72 155.424 155.72 155.7 (0.03%) 0.04 ۱۲:۰۷:۴۱
GBP/ISK 176.56 175.16 176.83 176.58 (0.44%) 0.78 ۱۲:۰۷:۴۱
HKD/ISK 18.61 18.47 18.62 18.47 (0.7%) 0.13 ۱۲:۰۷:۴۵
HUF/ISK 0.4279 0.4273 0.4303 0.4303 (0.54%) 0.0023 ۱۲:۰۷:۴۵
INR/ISK 1.8987 1.8877 1.8996 1.8877 (0.54%) 0.0102 ۱۲:۰۷:۴۵
SEK/ISK 14.242 14.01 14.304 14.299 (0.41%) 0.058 ۱۱:۴۹:۳۷
JPY/ISK 1.3219 1.3054 1.3239 1.3155 (0.48%) 0.0063 ۱۲:۰۷:۴۱
MXN/ISK 5.8058 5.8058 5.8761 5.8544 (0.76%) 0.0443 ۱۲:۰۷:۴۵
NOK/ISK 13.84 13.5541 13.96 13.95 (0.87%) 0.12 ۱۲:۰۷:۴۰
NZD/ISK 85.57 85.49 86.17 86.03 (0.51%) 0.44 ۱۲:۰۷:۴۵
PHP/ISK 2.8564 2.8361 2.8564 2.8387 (0.41%) 0.0115 ۱۲:۰۷:۴۵
PKR/ISK 0.8631 0.8563 0.8635 0.8563 (0.74%) 0.0063 ۱۲:۰۷:۴۵
PLN/ISK 34.11 34.11 34.36 34.36 (0.7%) 0.24 ۱۲:۰۷:۴۵
RUB/ISK 1.8929 1.8896 1.9006 1.8981 (0.24%) 0.0045 ۱۲:۰۷:۴۵
SAR/ISK 38.36 38.08 38.38 38.08 (0.68%) 0.26 ۱۲:۰۷:۴۵
SGD/ISK 100.66 100.42 100.76 100.42 (0.27%) 0.27 ۱۲:۰۷:۴۵
THB/ISK 4.3952 4.3722 4.4021 4.3722 (0.64%) 0.0282 ۱۲:۰۷:۴۵
TRY/ISK 21.25 21.23 21.35 21.32 (0.28%) 0.06 ۱۲:۰۷:۴۵
TWD/ISK 4.7754 4.754 4.7764 4.7547 (0.44%) 0.0211 ۱۲:۰۷:۴۵
VEF/ISK 0 0.01 0.01 0.01 (0%) 0 ۲ آبان
ZAR/ISK 7.72 7.69 7.78 7.77 (0.26%) 0.02 ۱۲:۰۷:۴۵
DKK/ISK 20.786 20.786 20.786 20.786 (0.11%) 0.023 ۰۹:۱۴:۱۳
XDR/ISK 0 193.4693 193.4693 193.4693 (0%) 0 ۱۴ فروردین
DKK/LVL 0 0.0941 0.0941 0.0941 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی