شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/EGP Ask

  • نرخ فعلی:2.351
  • بالاترین قیمت روز:2.36
  • پایین ترین قیمت روز:2.3419
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.28%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.3496
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۷:۵۴
  • نرخ روز گذشته:2.3488
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0022

نمودار کندل استیک DKK/EGP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/EGP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.351 ریال17:57:54
2.3482 ریال17:43:58
2.3576 ریال17:23:01
2.3519 ریال16:56:52
2.3564 ریال16:42:49
2.3569 ریال16:21:58
2.3537 ریال15:56:49
2.3542 ریال15:42:44
2.356 ریال15:21:50
2.3559 ریال14:56:53
2.3507 ریال14:42:52
2.3545 ریال14:21:47
2.343 ریال13:56:58
2.352 ریال13:42:53
2.3422 ریال13:22:00
2.3503 ریال12:56:47
2.3419 ریال12:43:17
2.3466 ریال12:21:59
2.3434 ریال11:56:52
2.3533 ریال11:42:52
2.3537 ریال11:21:59
2.3522 ریال10:56:41
2.3444 ریال10:42:44
2.36 ریال10:21:38
2.3507 ریال9:56:39
2.3552 ریال9:42:37
2.354 ریال9:21:39
2.3496 ریال8:56:27
2.35 ریال8:42:30
2.3494 ریال8:21:31
2.3491 ریال7:56:25
2.3496 ریال7:42:25
2.3494 ریال7:22:20
2.3497 ریال6:56:29
2.3495 ریال6:42:31
2.3486 ریال6:21:34
2.3493 ریال5:56:28
2.3484 ریال5:21:32
2.3482 ریال4:56:26
2.3484 ریال4:42:24
2.3482 ریال4:21:25
2.3487 ریال3:56:23
2.3494 ریال3:42:24
2.3492 ریال3:21:25
2.349 ریال2:56:26
2.3494 ریال2:21:28
2.3495 ریال1:56:21
2.3491 ریال1:42:21
2.3496 ریال1:21:25
2.3495 ریال0:56:22
2.3493 ریال0:42:21
2.3496 ریال0:21:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات