شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک / درهم امارات

  • نرخ فعلی:0.5594
  • بالاترین قیمت روز:0.5597
  • پایین ترین قیمت روز:0.5517
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5543
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.5542
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.94%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0052

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / درهم امارات در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / درهم امارات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5594 ریال23:14:25
0.5597 ریال23:00:46
0.5597 ریال23:00:44
0.5595 ریال22:56:23
0.5593 ریال22:49:23
0.5589 ریال22:28:26
0.5586 ریال22:21:22
0.5584 ریال22:14:23
0.5585 ریال22:07:25
0.5586 ریال22:00:38
0.5586 ریال22:00:36
0.5587 ریال21:56:24
0.5586 ریال21:49:24
0.5583 ریال21:42:24
0.5582 ریال21:28:24
0.5581 ریال21:14:23
0.5583 ریال21:07:26
0.5581 ریال21:00:35
0.5581 ریال21:00:34
0.5579 ریال20:56:26
0.558 ریال20:42:28
0.5577 ریال20:35:27
0.5577 ریال20:35:27
0.5575 ریال20:28:24
0.5577 ریال20:14:23
0.5576 ریال20:07:27
0.5581 ریال20:00:47
0.5581 ریال20:00:47
0.5584 ریال19:56:26
0.5595 ریال19:49:23
0.5589 ریال19:42:27
0.5584 ریال19:35:27
0.5584 ریال19:35:26
0.5579 ریال19:28:25
0.5575 ریال19:21:27
0.5571 ریال19:14:23
0.5563 ریال19:07:25
0.5564 ریال19:00:37
0.5564 ریال19:00:36
0.5561 ریال18:56:24
0.5552 ریال18:49:22
0.5551 ریال18:35:25
0.5551 ریال18:35:24
0.5549 ریال18:28:24
0.5552 ریال18:14:24
0.5547 ریال18:07:29
0.555 ریال18:00:45
0.555 ریال18:00:45
0.5547 ریال17:56:24
0.554 ریال17:49:22
0.5535 ریال17:21:23
0.5532 ریال17:14:24
0.554 ریال17:07:27
0.5538 ریال17:00:38
0.5538 ریال17:00:38
0.5543 ریال16:56:24
0.5547 ریال16:42:26
0.5551 ریال16:35:27
0.5551 ریال16:35:26
0.5541 ریال16:28:23
0.5519 ریال16:21:24
0.552 ریال16:14:25
0.5518 ریال16:00:43
0.5518 ریال16:00:38
0.552 ریال15:49:22
0.5521 ریال15:42:24
0.5519 ریال15:28:22
0.552 ریال15:21:23
0.5521 ریال15:14:21
0.552 ریال15:00:39
0.552 ریال15:00:36
0.5522 ریال14:56:25
0.5524 ریال14:49:22
0.5521 ریال14:42:24
0.5518 ریال14:35:26
0.5519 ریال14:14:21
0.552 ریال14:00:36
0.552 ریال14:00:35
0.5521 ریال13:56:22
0.5522 ریال13:42:23
0.5524 ریال13:35:25
0.5524 ریال13:35:24
0.5522 ریال13:28:24
0.5518 ریال13:21:22
0.552 ریال13:14:21
0.5517 ریال13:07:24
0.552 ریال13:00:34
0.552 ریال13:00:33
0.5521 ریال12:56:21
0.5519 ریال12:49:20
0.5521 ریال12:35:23
0.5521 ریال12:35:22
0.5523 ریال12:21:20
0.5522 ریال12:14:20
0.552 ریال12:00:36
0.552 ریال12:00:33
0.5523 ریال11:56:20
0.5521 ریال11:49:18
0.5524 ریال11:42:21
0.5525 ریال11:35:21
0.5525 ریال11:35:20
0.5521 ریال11:28:19
0.5524 ریال11:21:18
0.5522 ریال11:14:15
0.5523 ریال11:07:15
0.5524 ریال11:00:26
0.5524 ریال11:00:26
0.5527 ریال10:56:14
0.5529 ریال10:49:14
0.5527 ریال10:35:17
0.5527 ریال10:35:17
0.5528 ریال10:07:16
0.5529 ریال9:49:14
0.5527 ریال9:42:15
0.5526 ریال9:35:15
0.5526 ریال9:35:15
0.5527 ریال9:28:16
0.5528 ریال9:14:14
0.5527 ریال9:00:23
0.5527 ریال9:00:21
0.5525 ریال8:56:15
0.5527 ریال8:35:15
0.5527 ریال8:35:14
0.5528 ریال8:14:14
0.5527 ریال7:56:15
0.5526 ریال7:42:16
0.5527 ریال7:35:15
0.5527 ریال7:35:14
0.5528 ریال7:14:14
0.5529 ریال7:00:24
0.5529 ریال7:00:21
0.553 ریال6:56:14
0.5529 ریال6:35:17
0.5529 ریال6:35:15
0.5528 ریال6:14:35
0.5529 ریال6:08:35
0.5531 ریال5:49:14
0.553 ریال5:42:15
0.5529 ریال5:35:15
0.5529 ریال5:35:14
0.5528 ریال5:28:15
0.553 ریال5:14:14
0.5532 ریال5:00:24
0.5532 ریال5:00:24
0.5534 ریال4:49:14
0.5535 ریال4:42:15
0.5536 ریال4:21:15
0.5537 ریال4:14:14
0.5536 ریال4:07:16
0.5535 ریال4:00:26
0.5535 ریال4:00:21
0.5536 ریال3:56:15
0.5535 ریال3:35:17
0.5535 ریال3:35:16
0.5534 ریال3:21:14
0.5535 ریال3:14:14
0.5534 ریال3:00:25
0.5534 ریال3:00:24
0.5535 ریال2:56:15
0.5536 ریال2:49:13
0.5538 ریال2:14:15
0.5537 ریال1:56:15
0.5536 ریال1:49:15
0.5537 ریال1:42:14
0.5536 ریال1:35:14
0.5536 ریال1:35:14
0.5537 ریال1:28:15
0.5536 ریال1:14:14
0.5537 ریال1:07:14
0.5536 ریال1:00:20
0.5536 ریال1:00:18
0.5538 ریال0:49:13
0.554 ریال0:42:15
0.5541 ریال0:35:15
0.5541 ریال0:35:14
0.5544 ریال0:28:14
0.5542 ریال0:14:13
0.5543 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی