iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DJ Transportation

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,719 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 875.57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,811 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 967.57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,872 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,028.57 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,697 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 853.57 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.67%