شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 142 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 111.13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 90.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 216 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 93.13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 75.8%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی