شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 145.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,249 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 166.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 319.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,886 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 470.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.49%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی