شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

db x-trackers Nifty 50

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 108 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 118 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 135 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 140 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35.76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.31%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی