شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.71%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی