شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 150 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 150 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 158 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 159 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.04%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی