شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

db x trackers Euro STOXX 50

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,488 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 145 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,113 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 520 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,708 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,843 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 210 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.73%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی