شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

/ یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5512 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 70 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.5512 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.5512 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.5512 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.69%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی