iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CZK/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0431
  • بالاترین قیمت روز:0.0432
  • پایین ترین قیمت روز:0.043
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0431
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۶:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.043
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک CZK/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CZK/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0431 ریال11:56:28
0.043 ریال11:50:11
0.043 ریال11:50:10
0.0431 ریال11:49:25
0.043 ریال11:47:08
0.0431 ریال10:52:08
0.043 ریال10:50:12
0.043 ریال10:50:09
0.0431 ریال10:49:22
0.043 ریال10:47:06
0.0431 ریال9:01:12
0.0432 ریال9:00:34
0.0432 ریال9:00:33
0.0431 ریال8:57:05
0.0432 ریال8:56:22
0.0431 ریال8:50:03
0.0432 ریال8:49:17
0.0431 ریال8:43:06
0.0432 ریال8:42:22
0.0431 ریال8:36:07
0.0432 ریال8:35:26
0.0432 ریال8:35:26
0.0431 ریال8:29:06
0.0432 ریال8:28:18
0.0431 ریال8:22:06
0.0432 ریال8:21:24
0.0431 ریال8:15:07
0.0431 ریال8:15:06
0.0432 ریال8:14:20
0.0431 ریال8:08:07
0.0432 ریال8:07:21
0.0431 ریال8:01:12
0.0432 ریال8:00:38
0.0432 ریال8:00:33
0.0431 ریال7:57:06
0.0432 ریال7:56:23
0.0431 ریال7:50:07
0.0431 ریال7:50:07
0.0432 ریال7:49:18
0.0431 ریال7:43:06
0.0432 ریال7:42:20
0.0431 ریال7:36:08
0.0432 ریال7:35:27
0.0432 ریال7:35:26
0.0431 ریال7:32:07
0.043 ریال7:29:06
0.0432 ریال7:28:18
0.043 ریال7:22:06
0.0432 ریال7:21:25
0.043 ریال7:15:06
0.043 ریال7:15:06
0.0432 ریال7:14:17
0.043 ریال7:08:05
0.0432 ریال7:07:20
0.043 ریال7:01:12
0.0432 ریال7:00:33
0.0432 ریال7:00:33
0.043 ریال6:57:06
0.0432 ریال6:56:21
0.0431 ریال6:50:07
0.0431 ریال6:50:07
0.0432 ریال6:49:18
0.0431 ریال6:47:06
0.043 ریال6:43:06
0.0432 ریال6:42:18
0.043 ریال6:36:06
0.0432 ریال6:35:28
0.0432 ریال6:35:25
0.043 ریال6:29:05
0.0432 ریال6:28:19
0.043 ریال6:22:05
0.0432 ریال6:21:24
0.043 ریال6:15:07
0.043 ریال6:15:06
0.0432 ریال6:14:20
0.043 ریال6:08:07
0.0432 ریال6:07:23
0.043 ریال6:01:15
0.0432 ریال6:00:37
0.0432 ریال6:00:35
0.043 ریال5:57:06
0.0432 ریال5:56:21
0.043 ریال5:50:08
0.043 ریال5:50:06
0.0432 ریال5:49:19
0.043 ریال5:43:06
0.0432 ریال5:42:19
0.043 ریال5:36:13
0.0432 ریال5:35:22
0.0432 ریال5:35:22
0.043 ریال5:29:05
0.0432 ریال5:28:18
0.043 ریال5:22:06
0.0432 ریال5:21:23
0.043 ریال5:15:07
0.043 ریال5:15:06
0.0432 ریال5:14:21
0.043 ریال5:08:07
0.0432 ریال5:07:17
0.043 ریال5:01:10
0.0432 ریال5:00:33
0.0432 ریال5:00:33
0.043 ریال4:57:06
0.0432 ریال4:56:21
0.043 ریال4:50:08
0.043 ریال4:50:07
0.0432 ریال4:49:18
0.043 ریال4:43:06
0.0432 ریال4:42:19
0.043 ریال4:36:06
0.0432 ریال4:35:22
0.0432 ریال4:35:22
0.043 ریال4:29:05
0.0432 ریال4:28:18
0.043 ریال4:22:05
0.0432 ریال4:21:24
0.043 ریال4:15:06
0.043 ریال4:15:05
0.0432 ریال4:14:17
0.043 ریال4:08:05
0.0432 ریال4:07:18
0.043 ریال4:01:10
0.0432 ریال4:00:35
0.0432 ریال4:00:33
0.043 ریال3:57:04
0.0432 ریال3:56:21
0.043 ریال3:50:07
0.043 ریال3:50:06
0.0432 ریال3:49:16
0.043 ریال3:43:04
0.0432 ریال3:42:15
0.043 ریال3:36:06
0.0432 ریال3:35:21
0.0432 ریال3:35:20
0.043 ریال3:29:05
0.0432 ریال3:28:15
0.043 ریال3:22:04
0.0432 ریال3:21:19
0.043 ریال3:15:06
0.043 ریال3:15:05
0.0432 ریال3:14:15
0.043 ریال3:08:04
0.0432 ریال3:07:15
0.043 ریال3:01:09
0.0432 ریال3:00:29
0.0432 ریال3:00:26
0.043 ریال2:57:05
0.0432 ریال2:56:18
0.043 ریال2:50:07
0.043 ریال2:50:06
0.0432 ریال2:49:16
0.043 ریال2:43:04
0.0432 ریال2:42:17
0.043 ریال2:36:06
0.0432 ریال2:35:20
0.0432 ریال2:35:20
0.043 ریال2:29:05
0.0432 ریال2:28:14
0.043 ریال2:22:04
0.0432 ریال2:21:19
0.043 ریال2:15:06
0.043 ریال2:15:04
0.0432 ریال2:14:16
0.043 ریال2:08:06
0.0432 ریال2:07:15
0.043 ریال2:01:09
0.0432 ریال2:00:34
0.0432 ریال2:00:30
0.043 ریال1:57:05
0.0432 ریال1:56:18
0.043 ریال1:50:09
0.043 ریال1:50:05
0.0432 ریال1:49:19
0.043 ریال1:43:06
0.0432 ریال1:42:26
0.043 ریال1:36:07
0.0432 ریال1:35:25
0.0432 ریال1:35:22
0.043 ریال1:29:05
0.0432 ریال1:28:18
0.043 ریال1:22:06
0.0432 ریال1:21:23
0.043 ریال1:15:07
0.043 ریال1:15:06
0.0432 ریال1:14:23
0.043 ریال1:08:07
0.0432 ریال1:07:21
0.043 ریال1:01:10
0.0432 ریال1:00:35
0.0432 ریال1:00:33
0.043 ریال0:57:06
0.0432 ریال0:56:20
0.043 ریال0:50:11
0.043 ریال0:50:09
0.0432 ریال0:49:19
0.043 ریال0:43:05
0.0432 ریال0:42:16
0.043 ریال0:36:09
0.0432 ریال0:35:24
0.0432 ریال0:35:23
0.043 ریال0:29:05
0.0432 ریال0:28:19
0.043 ریال0:22:07
0.0432 ریال0:21:22
0.043 ریال0:15:07
0.043 ریال0:15:06
0.0432 ریال0:14:17
0.0432 ریال18:07:44
0.0431 ریال18:01:39
0.0432 ریال18:01:15
0.0432 ریال18:00:55
0.0431 ریال17:57:18
0.0432 ریال17:47:23
0.0431 ریال17:43:20
0.0432 ریال17:42:40
0.0431 ریال17:36:23
0.0432 ریال17:35:48
0.0432 ریال17:35:41
0.0431 ریال17:29:21
0.0432 ریال17:28:38
0.0431 ریال17:22:25
0.0432 ریال17:21:41
0.0431 ریال17:17:24
0.0432 ریال17:16:43
0.0431 ریال17:08:24
0.0432 ریال17:07:37
0.0431 ریال17:01:41
0.0432 ریال17:01:17
0.0432 ریال17:01:09
0.0431 ریال16:57:21
0.0432 ریال16:56:38
0.0431 ریال16:50:30
0.0431 ریال16:50:29
0.0432 ریال16:49:34
0.0431 ریال16:43:23
0.0432 ریال16:42:48
0.0431 ریال16:36:27
0.0432 ریال16:35:45
0.0432 ریال16:35:45
0.0431 ریال16:29:19
0.0432 ریال16:28:34
0.0431 ریال16:22:23
0.0432 ریال16:21:41
0.0431 ریال16:15:23
0.0431 ریال16:15:22
0.0432 ریال16:14:35
0.0431 ریال16:08:20
0.0432 ریال16:07:32
0.0431 ریال16:01:35
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات