شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون چک / روبل روسیه تقاضا

  • نرخ فعلی:2.8632
  • بالاترین قیمت روز:2.8842
  • پایین ترین قیمت روز:2.8624
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.8726
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۸:۱۰
  • نرخ روز گذشته:2.872
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0088

نمودار کندل استیک کرون چک / روبل روسیه تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون چک / روبل روسیه تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.8632 ریال18:08:10
2.865 ریال17:57:15
2.8663 ریال17:49:57
2.8656 ریال17:43:19
2.866 ریال17:36:16
2.866 ریال17:36:13
2.8676 ریال17:29:14
2.8662 ریال17:22:09
2.8639 ریال17:14:56
2.8653 ریال17:08:22
2.8709 ریال17:01:50
2.8709 ریال17:01:50
2.871 ریال16:56:59
2.8743 ریال16:49:57
2.8727 ریال16:43:05
2.8688 ریال16:36:05
2.8688 ریال16:36:00
2.868 ریال16:29:05
2.8687 ریال16:22:00
2.8681 ریال16:14:59
2.8674 ریال16:08:11
2.8682 ریال15:57:14
2.8692 ریال15:49:55
2.8687 ریال15:42:58
2.8684 ریال15:36:08
2.8684 ریال15:36:08
2.87 ریال15:28:59
2.871 ریال15:22:00
2.8725 ریال15:14:51
2.8695 ریال15:08:05
2.8708 ریال15:01:32
2.8708 ریال15:01:32
2.8718 ریال14:57:01
2.8731 ریال14:43:05
2.8727 ریال14:35:59
2.8727 ریال14:35:59
2.8751 ریال14:28:51
2.8744 ریال14:21:57
2.8737 ریال14:14:51
2.8719 ریال14:08:00
2.8741 ریال13:56:54
2.8738 ریال13:49:50
2.874 ریال13:42:54
2.8738 ریال13:35:57
2.8738 ریال13:35:56
2.8723 ریال13:28:47
2.8703 ریال13:21:52
2.8705 ریال13:14:47
2.8686 ریال13:07:50
2.869 ریال13:01:27
2.869 ریال13:01:27
2.8682 ریال12:56:48
2.8705 ریال12:49:49
2.8699 ریال12:42:48
2.8698 ریال12:35:54
2.8698 ریال12:35:52
2.8711 ریال12:28:51
2.8698 ریال12:21:48
2.8659 ریال12:14:49
2.8625 ریال12:07:52
2.8663 ریال12:02:36
2.8663 ریال12:02:35
2.8665 ریال11:56:49
2.8624 ریال11:42:51
2.8832 ریال11:35:50
2.8832 ریال11:35:49
2.8829 ریال11:28:26
2.8832 ریال11:21:26
2.881 ریال11:14:20
2.8802 ریال11:07:27
2.8842 ریال10:56:23
2.8836 ریال10:49:20
2.8817 ریال10:42:23
2.8794 ریال10:35:23
2.8794 ریال10:35:23
2.8807 ریال10:28:21
2.881 ریال10:14:19
2.8806 ریال10:00:33
2.8806 ریال10:00:33
2.8812 ریال9:56:20
2.8803 ریال9:49:18
2.8802 ریال9:42:20
2.881 ریال9:35:18
2.881 ریال9:35:18
2.8806 ریال9:21:21
2.881 ریال9:14:19
2.8817 ریال9:07:19
2.8777 ریال8:56:17
2.8783 ریال8:49:16
2.8775 ریال8:43:11
2.8783 ریال8:35:18
2.8783 ریال8:35:18
2.8777 ریال8:21:18
2.8783 ریال8:14:17
2.8767 ریال8:07:17
2.8763 ریال8:00:38
2.8763 ریال8:00:37
2.8768 ریال7:56:17
2.8758 ریال7:49:15
2.876 ریال7:42:19
2.875 ریال7:28:18
2.8744 ریال7:14:17
2.8746 ریال7:07:19
2.8747 ریال6:56:18
2.8757 ریال6:49:17
2.8753 ریال6:42:18
2.8763 ریال6:35:19
2.8763 ریال6:35:18
2.8748 ریال6:28:18
2.8753 ریال6:21:19
2.8743 ریال6:14:17
2.8753 ریال6:07:18
2.875 ریال6:00:44
2.875 ریال6:00:43
2.8747 ریال5:56:18
2.8752 ریال5:49:17
2.8747 ریال5:42:19
2.8732 ریال5:35:18
2.8732 ریال5:35:17
2.8739 ریال5:28:18
2.8727 ریال5:21:18
2.8722 ریال5:14:17
2.8719 ریال5:07:17
2.8722 ریال5:00:26
2.8722 ریال5:00:26
2.8725 ریال4:56:17
2.8723 ریال4:42:17
2.8719 ریال4:35:17
2.8719 ریال4:35:16
2.8722 ریال4:28:16
2.8716 ریال4:21:16
2.8713 ریال3:56:17
2.8709 ریال3:21:17
2.8706 ریال3:14:15
2.8709 ریال3:00:24
2.8709 ریال3:00:24
2.8707 ریال2:56:16
2.871 ریال2:49:15
2.8706 ریال2:42:17
2.8669 ریال2:35:17
2.8669 ریال2:35:17
2.8681 ریال2:28:16
2.8674 ریال2:21:16
2.8676 ریال2:07:18
2.8677 ریال1:56:16
2.8704 ریال1:42:17
2.8713 ریال1:35:17
2.8713 ریال1:35:17
2.8705 ریال1:28:16
2.8717 ریال1:21:17
2.8712 ریال1:14:15
2.8708 ریال1:07:16
2.873 ریال1:00:26
2.873 ریال1:00:25
2.871 ریال0:56:16
2.8713 ریال0:49:14
2.8729 ریال0:42:18
2.8715 ریال0:21:16
2.8718 ریال0:14:14
2.8726 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی