شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CZK/PLN Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / زلوتی لهستان 4.1674 4.1659 4.1682 4.1659 (0.06%) 0.0024 ۰۰:۲۲:۰۴
درهم امارات / 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 (0.04%) 0.0004 ۰۰:۲۱:۱۶
AUD/PLN 2.6481 2.6481 2.6481 2.6481 (0.69%) 0.0182 ۰۰:۲۱:۱۶
ARS/PLN 0 0.0638 0.0646 0.0646 (0%) 0 ۲۲ فروردین
BRL/PLN 0.8161 0.8161 0.8161 0.8161 (0.04%) 0.0003 ۰۰:۲۱:۱۶
CAD/PLN 2.9852 2.9852 2.9852 2.9852 (0.4%) 0.012 ۰۰:۲۱:۱۶
CHF/PLN 4.317 4.317 4.317 4.317 (0.32%) 0.0136 ۰۰:۲۱:۱۴
CNY/PLN 0.5923 0.5923 0.5923 0.5923 (0.03%) 0.0002 ۰۰:۲۱:۱۷
CZK/HUF 13.0506 13.0506 13.0506 13.0506 (0.03%) 0.0033 ۰۰:۲۱:۱۷
CZK/JPY 4.3847 4.3847 4.3847 4.3847 (0%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۵
CZK/SEK 0.4025 0.4025 0.4025 0.4025 (0.07%) 0.0003 ۰۰:۲۱:۱۴
CZK/PLN 0.1685 0.1685 0.1685 0.1685 (0.18%) 0.0003 ۰۰:۲۱:۱۵
DKK/PLN 0.6107 0.6107 0.6107 0.6107 (0.28%) 0.0017 ۰۰:۲۱:۱۶
EUR/PLN 4.5585 4.5585 4.5585 4.5585 (0.03%) 0.0012 ۰۰:۲۱:۱۷
GBP/PLN 5.1937 5.1937 5.1937 5.1937 (0.12%) 0.0064 ۰۰:۲۱:۱۷
HKD/PLN 0.5371 0.5371 0.5371 0.5371 (0.21%) 0.0011 ۰۰:۲۱:۱۵
JPY/PLN 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 (0.26%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۸
MXN/PLN 0.1784 0.1784 0.1784 0.1784 (1.65%) 0.0029 ۰۰:۲۱:۱۴
NOK/PLN 0.4077 0.4077 0.4077 0.4077 (0.47%) 0.0019 ۰۰:۲۱:۱۴
NZD/PLN 0 2.5078 2.5407 2.5363 (0%) 0 ۰۰:۰۰:۵۹
SEK/PLN 0.4194 0.4194 0.4194 0.4194 (0.43%) 0.0018 ۰۰:۲۱:۱۴
SGD/PLN 2.9459 2.9459 2.9459 2.9459 (0.14%) 0.0041 ۰۰:۲۱:۱۳
RUB/PLN 0 0.056 0.0568 0.0565 (0%) 0 ۲۲ فروردین
SAR/PLN 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 (0.04%) 0.0004 ۰۰:۲۱:۱۹
TRY/PLN 0.6225 0.6225 0.6225 0.6225 (1.25%) 0.0077 ۰۰:۲۱:۱۳
TWD/PLN 0.1386 0.1386 0.1386 0.1386 (0.07%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۹
VEF/PLN 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۲۱ آبان
ZAR/PLN 0.2313 0.2313 0.2313 0.2313 (0.43%) 0.001 ۰۰:۲۱:۱۴
UAH/PLN 0.1536 0.1536 0.1536 0.1536 (0.07%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۹
BGN/PLN 0 2.1752 2.1768 2.1768 (0%) 0 ۲ مرداد
CZK/CAD 0 0.0566 0.0566 0.0566 (0%) 0 ۲۲ فروردین
COP/PLN 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۵ خرداد
HRK/PLN 0 0.576 0.5764 0.5764 (0%) 0 ۲ مرداد
CZK/CHF 0 0.0391 0.0391 0.0391 (0%) 0 ۲۲ فروردین
CZK/DKK 0 0.2761 0.2761 0.2761 (0%) 0 ۲۲ فروردین
/ یورو 0 0.037 0.037 0.037 (0%) 0 ۲۲ فروردین
CZK/MXN 0 0.9604 0.9604 0.9604 (0%) 0 ۲۲ فروردین
CZK/NOK 0 0.4137 0.4137 0.4137 (0%) 0 ۲۲ فروردین
CZK/USD 0.0405 0.0404 0.0405 0.0404 (0%) 0 ۰۰:۲۲:۰۳
CZK/ZAR 0 0.7299 0.7299 0.7299 (0%) 0 ۲۲ فروردین
XAU/PLN 0 4528.5 4569.8 4569.5 (0%) 0 ۲۵ مهر
HUF/PLN 0 0.0129 0.0129 0.0129 (0%) 0 ۲۲ فروردین
LTL/PLN 0 1.2322 1.2332 1.2332 (0%) 0 ۲ مرداد
BTC/PLN 0 30918.57 30918.57 30918.57 (0%) 0 ۲۱ فروردین
ETH/PLN 0 1585.4889 1744.4267 1596.3492 (0%) 0 ۲۱ تیر
RON/PLN 0 0.9018 0.9021 0.9018 (0%) 0 ۲ مرداد
CZK/RUB 2.9835 2.9835 2.9835 2.9835 (0.04%) 0.0012 ۰۰:۲۱:۱۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی