شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CZK/NOK Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون نروژ 10.5699 10.5699 10.6681 10.6681 (0.91%) 0.0967 ۰۱:۳۶:۰۴
درهم امارات / 2.8774 2.8774 2.8968 2.8968 (0.6%) 0.0172 ۰۱:۴۲:۱۲
AUD/NOK 6.3402 6.3402 6.3955 6.3955 (0.84%) 0.053 ۰۱:۴۲:۱۴
ARS/NOK 0.1628 0.1628 0.1639 0.1639 (0.55%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۱۵
BRL/NOK 1.9871 1.9871 1.994 1.9887 (0.04%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۵
CAD/NOK 7.4698 7.4698 7.5017 7.5017 (0.31%) 0.0229 ۰۱:۴۲:۱۴
CHF/NOK 10.8497 10.8497 10.9022 10.9022 (0.58%) 0.0633 ۰۱:۴۲:۱۳
CNY/NOK 1.4901 1.4901 1.5001 1.5001 (0.59%) 0.0088 ۰۱:۴۲:۱۶
CZK/HUF 13.2148 13.1557 13.2148 13.1557 (0.43%) 0.0571 ۰۱:۴۲:۱۶
CZK/JPY 4.219 4.2131 4.2234 4.2217 (0.14%) 0.0058 ۰۱:۴۲:۱۴
CZK/SEK 0.3964 0.3957 0.3967 0.3967 (0.15%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۳
CZK/PLN 0.1649 0.1649 0.1653 0.1651 (0.18%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۳
DKK/NOK 1.533 1.533 1.5456 1.5456 (0.92%) 0.0141 ۰۱:۴۲:۱۴
EUR/NOK 11.4419 11.4419 11.5182 11.5182 (0.73%) 0.0839 ۰۱:۴۲:۱۴
GBP/NOK 12.966 12.966 13.0819 13.0819 (0.86%) 0.1121 ۰۱:۴۲:۱۴
HKD/NOK 1.3633 1.3633 1.3724 1.3724 (0.59%) 0.0081 ۰۱:۴۲:۱۶
INR/NOK 0.1386 0.1386 0.1396 0.1396 (0.65%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۱۷
JPY/NOK 0.0977 0.0977 0.098 0.098 (0.2%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۴
MXN/NOK 0.4268 0.4248 0.4271 0.4262 (0.21%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۱۷
SEK/NOK 1.039 1.039 1.046 1.046 (0.6%) 0.0062 ۰۱:۴۲:۱۳
ZAR/NOK 0.5553 0.5553 0.5608 0.5608 (0.74%) 0.0041 ۰۱:۴۲:۱۳
NZD/NOK 6.1998 6.1998 6.2383 6.2383 (0.66%) 0.0406 ۰۱:۴۲:۱۴
PHP/NOK 0.2079 0.2079 0.2098 0.2098 (0.87%) 0.0018 ۰۱:۴۲:۱۸
PLN/NOK 2.4979 2.4979 2.5076 2.5076 (0.44%) 0.0111 ۰۱:۴۲:۱۳
RUB/NOK 0.1382 0.1382 0.1391 0.1391 (0.72%) 0.001 ۰۱:۴۲:۱۸
SAR/NOK 2.81 2.81 2.8289 2.8289 (0.59%) 0.0167 ۰۱:۴۲:۱۸
SGD/NOK 7.3448 7.3448 7.3959 7.3959 (0.65%) 0.0478 ۰۱:۴۲:۱۳
THB/NOK 0.32 0.32 0.3222 0.3222 (0.47%) 0.0015 ۰۱:۴۲:۱۸
TRY/NOK 1.5688 1.5688 1.5797 1.5797 (0.64%) 0.0101 ۰۱:۴۲:۱۸
TWD/NOK 0.3491 0.3491 0.3518 0.3518 (0.72%) 0.0025 ۰۱:۴۲:۱۸
VEF/NOK 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 (100%) 0.0001 ۱۵:۲۸:۱۷
CZK/CAD 0 0.0564 0.0564 0.0564 (0%) 0 ۱۴ فروردین
CZK/CHF 0.0383 0.0383 0.0383 0.0383 (0.52%) 0.0002 ۰۹:۱۴:۱۲
CZK/DKK 0.2706 0.2706 0.2706 0.2706 (0.3%) 0.0008 ۰۹:۱۴:۱۲
/ یورو 0.0362 0.0362 0.0362 0.0362 (0.55%) 0.0002 ۰۹:۱۴:۱۲
CZK/MXN 0.9623 0.9623 0.9623 0.9623 (0.06%) 0.0006 ۰۹:۱۴:۱۲
CZK/NOK 0.4098 0.4098 0.4098 0.4098 (1.12%) 0.0046 ۰۹:۱۴:۱۲
CZK/USD 0.0393 0.0388 0.0393 0.0388 (0.26%) 0.0001 ۰۴:۴۳:۰۳
CZK/ZAR 0.7298 0.7298 0.7298 0.7298 (0.65%) 0.0047 ۰۹:۱۴:۱۲
ISK/NOK 0 0.0738 0.0738 0.0738 (0%) 0 ۱۴ فروردین
CZK/RUB 2.9806 2.9733 2.9841 2.9733 (0.2%) 0.006 ۰۱:۴۲:۱۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی