iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Zipper

  • نرخ فعلی:0.00011097
  • بالاترین قیمت روز:0.00011326
  • پایین ترین قیمت روز:0.00011081
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00011095
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۵:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.00011082
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Zipper در روز جاری

نمودار کندل استیک Zipper در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00011097 ریال10:35:13
0.00011091 ریال10:32:13
0.00011097 ریال10:23:10
0.00011105 ریال10:17:10
0.00011107 ریال10:14:12
0.00011123 ریال10:11:11
0.00011107 ریال10:08:13
0.00011126 ریال9:59:10
0.00011153 ریال9:47:10
0.00011123 ریال9:35:12
0.00011125 ریال9:26:10
0.00011134 ریال9:20:12
0.00011135 ریال9:11:11
0.00011149 ریال9:05:10
0.00011154 ریال8:56:10
0.00011158 ریال8:47:10
0.00011111 ریال8:44:10
0.00011157 ریال8:32:11
0.00011146 ریال8:23:10
0.00011140 ریال8:17:10
0.00011147 ریال8:08:10
0.00011099 ریال8:02:11
0.00011101 ریال7:53:09
0.00011098 ریال7:44:10
0.00011081 ریال7:38:09
0.00011089 ریال7:32:10
0.00011092 ریال7:23:09
0.00011097 ریال7:08:10
0.00011101 ریال7:05:11
0.00011111 ریال6:56:10
0.00011104 ریال6:47:10
0.00011095 ریال6:44:10
0.00011092 ریال6:35:16
0.00011101 ریال6:23:10
0.00011152 ریال6:17:11
0.00011159 ریال6:11:11
0.00011148 ریال6:05:11
0.00011094 ریال5:59:10
0.00011098 ریال5:53:11
0.00011099 ریال5:44:10
0.00011094 ریال5:38:10
0.00011100 ریال5:35:11
0.00011153 ریال5:26:10
0.00011243 ریال5:17:10
0.00011256 ریال5:11:11
0.00011261 ریال5:05:11
0.00011267 ریال4:59:09
0.00011277 ریال4:50:17
0.00011274 ریال4:44:10
0.00011273 ریال4:35:11
0.00011326 ریال4:29:09
0.00011279 ریال4:17:09
0.00011262 ریال4:14:10
0.00011247 ریال4:02:11
0.00011175 ریال3:59:09
0.00011163 ریال3:50:11
0.00011157 ریال3:41:10
0.00011164 ریال3:38:09
0.00011163 ریال3:32:10
0.00011174 ریال3:26:09
0.00011175 ریال3:20:11
0.00011164 ریال3:14:10
0.00011150 ریال3:05:15
0.00011153 ریال3:02:10
0.00011158 ریال2:50:11
0.00011166 ریال2:44:10
0.00011146 ریال2:41:10
0.00011152 ریال2:35:10
0.00011158 ریال2:29:10
0.00011140 ریال2:17:09
0.0001114 ریال2:14:10
0.00011147 ریال2:05:11
0.00011099 ریال1:59:09
0.00011144 ریال1:47:10
0.00011153 ریال1:38:10
0.00011132 ریال1:35:11
0.00011140 ریال1:29:09
0.00011139 ریال1:11:10
0.00011136 ریال1:05:11
0.00011139 ریال0:59:10
0.00011130 ریال0:50:15
0.00011125 ریال0:41:10
0.00011082 ریال0:35:10
0.00011096 ریال0:20:10
0.00011095 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات