شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زیلیکا / Zilliqa

  • نرخ فعلی:0.004021
  • بالاترین قیمت روز:0.004042
  • پایین ترین قیمت روز:0.003915
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.003915
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۳:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.003975
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک زیلیکا / Zilliqa در روز جاری

نمودار کندل استیک زیلیکا / Zilliqa در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.004021 ریال16:33:09
0.004026 ریال16:30:12
0.004019 ریال16:27:08
0.004018 ریال16:24:09
0.00401 ریال16:18:09
0.004009 ریال16:15:09
0.004008 ریال16:09:09
0.00401 ریال16:06:10
0.004005 ریال16:00:15
0.004008 ریال15:51:10
0.004017 ریال15:45:09
0.004018 ریال15:42:09
0.004032 ریال15:27:09
0.004022 ریال15:18:08
0.004027 ریال15:15:10
0.004018 ریال15:12:08
0.004027 ریال15:03:09
0.004019 ریال15:00:15
0.004012 ریال14:57:09
0.004017 ریال14:51:10
0.004018 ریال14:45:10
0.00404 ریال14:36:10
0.004042 ریال14:33:09
0.004023 ریال14:30:12
0.004032 ریال14:27:09
0.004024 ریال14:24:09
0.004026 ریال14:21:09
0.004017 ریال14:18:09
0.004021 ریال14:12:10
0.004013 ریال14:09:11
0.004008 ریال14:00:15
0.004015 ریال13:42:09
0.004014 ریال13:39:09
0.004016 ریال13:30:12
0.004009 ریال13:24:09
0.004028 ریال12:30:12
0.004029 ریال12:09:09
0.004 ریال12:05:10
0.004001 ریال12:03:09
0.003994 ریال11:59:09
0.003984 ریال11:54:09
0.00395 ریال11:42:10
0.003948 ریال11:39:09
0.003953 ریال11:30:12
0.003959 ریال11:12:09
0.00396 ریال11:09:09
0.003951 ریال11:00:15
0.003953 ریال10:51:09
0.003931 ریال10:30:12
0.003926 ریال10:24:09
0.003922 ریال10:12:09
0.003931 ریال10:08:09
0.003929 ریال10:06:09
0.003931 ریال9:54:09
0.003932 ریال9:51:09
0.003941 ریال9:48:08
0.00394 ریال9:45:09
0.003933 ریال9:42:09
0.003931 ریال9:39:08
0.003933 ریال9:30:11
0.003932 ریال9:24:09
0.003923 ریال9:12:08
0.003917 ریال9:09:08
0.003923 ریال8:48:08
0.003928 ریال8:42:09
0.003939 ریال8:30:12
0.003942 ریال8:24:08
0.003941 ریال8:18:08
0.00394 ریال8:12:09
0.003935 ریال8:08:09
0.003947 ریال8:03:09
0.003951 ریال8:00:18
0.003952 ریال6:09:09
0.003935 ریال6:03:11
0.003955 ریال4:42:08
0.003959 ریال4:30:10
0.003941 ریال4:08:09
0.00394 ریال4:05:09
0.003952 ریال4:03:09
0.003939 ریال2:39:09
0.003946 ریال2:36:09
0.00396 ریال2:33:08
0.003969 ریال2:27:08
0.003967 ریال2:24:08
0.003983 ریال2:12:08
0.003991 ریال2:09:08
0.003977 ریال2:06:10
0.003955 ریال2:00:15
0.003949 ریال1:53:08
0.00395 ریال1:50:09
0.003915 ریال1:12:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی