iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Zenswap Network Token

  • نرخ فعلی:0.00000124
  • بالاترین قیمت روز:0.00000157
  • پایین ترین قیمت روز:0.00000118
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00000127
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۴۷
  • نرخ روز گذشته:0.000001
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Zenswap Network Token در روز جاری

نمودار کندل استیک Zenswap Network Token در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00000124 ریال13:56:47
0.00000121 ریال13:51:44
0.00000119 ریال13:44:36
0.00000127 ریال13:39:29
0.00000119 ریال13:27:29
0.00000147 ریال13:20:53
0.00000134 ریال13:18:35
0.00000147 ریال13:14:32
0.00000119 ریال13:03:00
0.00000124 ریال12:59:28
0.00000119 ریال12:50:42
0.00000129 ریال12:47:30
0.00000118 ریال12:44:26
0.00000129 ریال12:41:38
0.00000118 ریال12:38:25
0.00000119 ریال12:20:39
0.00000120 ریال11:56:40
0.00000131 ریال11:50:53
0.00000120 ریال11:44:38
0.00000131 ریال11:41:39
0.00000157 ریال11:32:37
0.00000146 ریال11:23:50
0.00000120 ریال11:06:53
0.00000120 ریال11:06:49
0.00000139 ریال10:59:26
0.00000126 ریال10:44:26
0.00000128 ریال10:35:36
0.00000120 ریال10:23:21
0.00000148 ریال10:21:38
0.00000148 ریال10:21:33
0.00000146 ریال10:17:25
0.00000120 ریال10:14:30
0.00000146 ریال10:11:38
0.00000120 ریال10:05:41
0.00000125 ریال10:02:47
0.00000120 ریال9:44:22
0.00000122 ریال9:38:21
0.00000127 ریال9:35:31
0.00000122 ریال9:32:26
0.00000127 ریال9:23:26
0.00000132 ریال9:20:30
0.00000119 ریال9:11:42
0.00000120 ریال9:05:26
0.00000122 ریال8:59:20
0.0000013 ریال8:50:25
0.00000120 ریال8:47:21
0.00000125 ریال8:44:17
0.00000120 ریال8:41:29
0.00000125 ریال8:38:19
0.00000120 ریال8:29:19
0.00000130 ریال8:23:23
0.00000123 ریال8:14:25
0.00000133 ریال8:05:30
0.00000123 ریال7:56:25
0.0000013 ریال7:50:25
0.00000136 ریال7:41:29
0.00000120 ریال7:35:30
0.00000121 ریال7:14:20
0.00000126 ریال6:56:28
0.00000131 ریال6:47:23
0.00000141 ریال6:41:28
0.00000120 ریال6:39:17
0.0000013 ریال6:33:26
0.0000015 ریال6:29:19
0.00000130 ریال6:20:20
0.0000012 ریال6:11:32
0.00000120 ریال6:02:43
0.00000146 ریال5:56:29
0.00000120 ریال5:41:28
0.0000013 ریال5:38:15
0.00000121 ریال5:32:31
0.00000129 ریال5:26:22
0.00000124 ریال5:20:20
0.00000121 ریال5:11:35
0.00000139 ریال5:08:19
0.00000142 ریال5:05:25
0.00000139 ریال5:02:41
0.00000142 ریال4:59:18
0.00000121 ریال4:35:27
0.0000012 ریال4:32:28
0.00000126 ریال4:23:18
0.0000012 ریال4:17:15
0.00000121 ریال4:14:16
0.00000126 ریال4:02:37
0.00000121 ریال3:56:27
0.00000125 ریال3:50:25
0.00000120 ریال3:47:19
0.00000130 ریال3:44:17
0.00000120 ریال3:35:29
0.00000131 ریال3:32:24
0.00000123 ریال3:26:19
0.00000121 ریال3:15:22
0.00000124 ریال2:50:21
0.00000143 ریال2:45:18
0.00000138 ریال2:38:19
0.00000130 ریال2:32:23
0.00000122 ریال2:26:18
0.00000130 ریال2:21:27
0.0000012 ریال2:15:24
0.00000132 ریال2:05:26
0.00000121 ریال1:59:14
0.00000136 ریال1:50:25
0.00000128 ریال1:41:28
0.0000012 ریال1:38:19
0.00000125 ریال1:32:25
0.00000135 ریال1:23:18
0.00000130 ریال1:17:18
0.00000126 ریال1:14:17
0.00000125 ریال1:11:19
0.00000126 ریال1:08:21
0.00000125 ریال0:56:21
0.00000129 ریال0:53:17
0.00000132 ریال0:50:26
0.00000129 ریال0:47:17
0.00000132 ریال0:44:28
0.00000140 ریال0:38:16
0.00000129 ریال0:35:25
0.0000013 ریال0:26:21
0.00000129 ریال0:20:21
0.00000127 ریال0:14:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات